"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Elias Isaksson

Elias Isaksson

Elias Isaksson är doktorand i Statsvetenskap men fokus på miljö- och transportpolitik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Statsvetenskapliga institutionen
Plats
Samhällsvetarhuset, plan 4, Umeå universitet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Doktorand

Statsvetenskap

Främsta forsknings- och undervisningsområden
Miljöpolitik
• Transportpolitik
• Ideologi- och diskursteori

Pågående forskning och undervisning
I mitt doktorandprojekt undersöker jag vad som formar svensk miljö- och transportpolitik. Jag intresserar mig för frågor om makt och språk, framför allt i relation till övergripande idéer om hållbarhet, mobilitet och tillväxt.
Mer konkret ingår min anställning i ett projekt som syftar till att utvärdera, de så kallade, stadsmiljöavtalen. Stadsmiljöavtalen är en politisk satsning av den föregående regeringen där städer och regioner har möjlighet att söka medfinansiering till kollektivtrafiksatsningar med mål att skapa hållbara urbana miljöer.


Doktorandanställningen är ett samarbete mellan statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet och Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, K2, och jag delar därför min tid mellan dessa två arbetsplatser. För tillfället befinner jag mig dock mestadels på statsvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet.


Jag undervisar på kurserna MVEB15 Miljöpolitik och förvaltning (Lund) och 5MH000 Miljö & Samhälle (Umeå).