Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Statsvetenskapliga institutionen

Här arbetar vi med områden som rör många av de mest avgörande frågorna för mänskligt liv: krig, fred, politik, makt, demokrati, jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa. Arbetet rör sig från den allra minsta enheten i samhället, individen, till de allra största; nationer och globala institutioner. Vid institutionen finns dessutom Centrum för skolledarutveckling, ett av Sveriges ledande centrum inom utbildningsledarskap.

Aktuellt

Ny excellent lärare vid institutionen

Ulf Leo utnämnts till Excellent lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Samhällsvetenskaplig fakultet.

Samverkansprojekt beviljas medel från Uppdrag landsbygd

Veronica Strandh leder nytt projekt i samverkan med Länsstyrelsen Jämtlands län

Nytt beviljat projekt inom Framtida utmaningar i Norden

Peripheral Visions: When Global Agendas Meet Nordic Energy Peripheries beviljades 950 000 euro för tre år

Fem snabba

Läs korta intervjuer där våra forskare svara på fem frågor om sina senaste publikationer
Deltagande översiktsplanering för att hantera konkurrerande markintressen i glesbygdsområden

Anna Zachrisson berättar om artikeln i Journal of Rural Studies

Hur framställs vindkraft i svensk nyhetsmedia?

Therese Bjärstig berättar om den senaste artikel i Energy Research & Social Science

Feministiska utopier - metod för inkluderande stadsplanering och framtidsstudier

Christine Hudson berättar om den senaste artikel i The journal of policy, planning and futures studies