"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elin Kolterjahn

Jag arbetar som samordnare för visuell kommunikation vid Designhögskolan.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Östra Strandgatan 30 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Samordnare för visuell kommunikation

Som samordnare för visuell kommunikation arbetar jag med att visuellt förmedla Designhögskolans identitet i olika medier och sammanhang. Varje kontaktyta en person möter, från sociala medier, trycksaker och webb till den fysiska miljön och mellanmänskliga möten, bidrar till upplevelsen av helheten. Därför vårdar och utvecklar jag, tillsammans med Designhögskolans kommunikatör, institutionens visuella, grafiska och upplevelsebaserade kommunikation för att i så stor utstäckning det är möjligt, skapa en sammanhållen och intresseväckande bild av vad Designhögskolan är.

Bakgrund

Jag är utbildad industridesigner och har under 13 år arbetat som designkonsult. Redan tidigt 2000-tal började jag arbeta med tjänstedesign tillsammans med både offentlig verksamhet och inom det privata näringslivet.  Tjänstedesign handlar för mig om att få ta ett helhetsgrepp, utforska behov och förutsättningar, kartlägga flöden, sätta ramarna och sedan att konkret få omsätta insikter i praktiken som leder till en tjänst/ en upplevelse som bättre möter individers olika behov. En tjänst är, liksom kommunikation, relationell/ något som samskapas i stunden och utfallet kan därför aldrig helt styras av avsändaren. Man kan bara skapa bästa möjliga förutsättningar att förmedla en specific upplevelse.

 

Kontakta mig om du vill diskutera

  • Visuell kommunikation
  • Mellanmänsklig kommunikation
  • Pedagogisk presentation
  • Användarupplevelser
  • Tjänstedesign
  • Grafisk formgivning
  • Färglära
  • Textil och handarbete