"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elisabeth Paulsson

Studieadministratör på Läkarprogrammet, ämnet Professionell utveckling (PU), termin 1-4 samt UGL-kurs termin 6. Licensansvarig vid Institutionen för Klinisk vetenskap.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Studieadministratör vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Professionell utveckling Roll: Administratör
Plats

Postadress:
Professionell utveckling, målp. QD51
Norrlands Universitetssjukhus
901 85 Umeå