"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Elisabeth Nilsson

Jag är doktorand inom språkdidaktik och min forskning handlar om språkbedömningar i förskoleklassens verksamhet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetsadjunkt vid Institutionen för språkstudier Enhet: Språkdidaktik och pedagogiskt arbete
Plats
A, Humanisthuset, korridor HUM.E.1 Umeå universitet, 901 87 Umeå

I min forskning är jag intresserad av hur lärare i förskoleklassen identifierar sina elevers språkliga styrkor och behov i den språkkartläggning som är obligatorisk sedan 2019. Genom att intervjua lärare, specialpedagoger och vårdnadshavare samt att vara på plats i klassrummet när två lärare genomför kartläggningen har jag försökt synliggöra förskoleklassens bedömningspraktiker.

Forskargrupper

Gruppmedlem