Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

LITUM – Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet

Forskargrupp Läsande och skrivande pågår under en stor del av människors vakna tid i en mängd olika kontexter, på en mängd olika språk och med olika syften. Under de senaste åren har vi sett stora förändringar i människors läs- och skrivvanor. Detta ställer inte bara krav på skolan och högskolan utan också på forskarsamhället.

Läsande och skrivande formar komplexa system där språk, identitet och kontext samverkar. För att driva forskningen framåt tror vi att det är nödvändigt att betrakta literacy utifrån flera olika och även nya perspektiv. Inom LITUM finns stor erfarenhet av såväl kognitiv som sociokulturell forskning om läsande och skrivande. Vår forskning innefattar perspektiv såsom: policy och demokrati, flerspråkighet, läs- och skrivsvårigheter samt läsande och skrivande i skolans alla ämnen.

Forskningsledare

Annika Norlund Shaswar
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 13
Sofie Areljung
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 18

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för språkstudier, Lärarhögskolan
Ny bok om skrivdidaktik i grundskolan

Ger lärare verktyg för att tänka bredare om sin skrivundervisning och därmed kunna utveckla den.

Seminiarieserie: Skrivdidaktik i grundskolan

Fem seminarier om ny bok som ges ut våren 2022

Svensklärarutbildningen vid Umeå universitet håller hög kvalitet

Ämneslärarutbildningen i svenska har fått omdömet Hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.