Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

LITUM – Literacyforskning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Umeå universitet

Under de senaste åren har vi sett stora förändringar i människors läs- och skrivvanor. Både läsande och skrivande pågår under en stor del av människors vakna tid i en mängd olika kontexter, på en mängd olika språk och med olika syften. Detta ställer inte bara krav på skolan/högskolan utan också på forskarsamhället. Läsande och skrivande formar komplexa system där språk, identitet och kontext samverkar.

Vid Umeå universitet finns stor erfarenhet av såväl kognitiv som sociokulturell forskning om läsande och skrivande. För att driva forskningen framåt tror vi att det är nödvändigt att betrakta literacy utifrån flera olika och även nya perspektiv. Det betyder att forskning som studerar kognitiva processer, kontextuella frågor, historiska perspektiv, styrdokument, diskurser och policy blir avgörande för att bidra till utvecklingen av forskningen såväl som läs- och skrivundervisningen på alla nivåer i utbildningssystemet.

Vår forskning samlas i två huvudområden: att läsa och skriva på flera språk och att läsa och skriva i utbildning och på fritiden. Dessa områden är övergripande och innefattar ett brett spektrum av olika perspektiv såsom: historia, policy och demokrati, och läs- och skrivsvårigheter.

Forskningsledare

Annika Norlund Shaswar
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 51 13
Sofie Areljung
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 18
Svensklärarutbildningen vid Umeå universitet håller hög kvalitet
Svensklärarutbildningen vid Umeå universitet håller hög kvalitet

Ämneslärarutbildningen i svenska har fått omdömet Hög kvalitet i Universitetskanslerämbetets granskning.