"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erik Sigurdson

Forskning inom slöjd med särskilt fokus på genus, rumslighet och tyst kunskap

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mitt forskningsintresse riktar sig mot skolämnet Slöjd, slöjdens lärmiljöer och de grundläggande kroppsliga erfarenheter som uppstår i mötet med just dessa lärmiljöer i skolan. I min avhandling har jag studerat elevers möten med trä- och metallslöjdsalen, och analyserat dessa genom kroppsfenomenologisk metod och filosofi. Min forskning har bedrivits utifrån ett strukturalistiskt genusperspektiv, där slöjdmiljöerna inte bara ses som en arena för att "göra kön", utan snarare är kön i sig själva. Kön är - i detta perspektiv - en handling riktad från slöjdsalen mot eleven, snarare än det omvända. Vid sidan om slöjdforskningen är jag för närvarnde involverad i forskning och utveckling i ett projekt rörande vetenskaplighet i skolan, vilket sker tillsammans med Piteå kommun.

Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 161-172
Sigurdson, Erik
Estetiska ämnen och genus, Gleerups Utbildning AB 2018 : 173--181
Skåreus, Eva; Sigurdson, Erik; Wikberg, Stina
Estetiska ämnen och genus, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2018 : 83-103
Westerlund, Stina; Sigurdson, Erik
Genus & estetiska ämnen, Umeå: Umeå universitet 2011 : 55-85
Sigurdson, Erik
Publicerad: 17 dec, 2021