"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erika Boman

Jag är lektor och forskare i omvårdnad. Jag är anställd vid Institutionen för omvårdnad 10% samt vid Högskolan på Åland.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är lektor och forskare i omvårdnad. Jag är anställd vid Institutionen för omvårdnad 10% samt vid Högskolan på Åland. Jag är sedan tidigare sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård och har en lärarexamen med inriktning mot vård. Mina forskningsområden: Äldres hälsa och välbefinnande samt Avancerad klinisk kompetens bland sjukskötare.    

Nuvarande arbetsuppgifter

Överlärare       Högskolan på Åland, Mariehamn                         15.06.2016-pågår

Lektor             Umeå universitet, Umeå, 10%                            01.08.2018-pågår

Postdoc           Universitet i Sørøst-Norge, Drammen, 10%         01.10.2019-30.06.2020

 

Avlagda examina och akademiska titlar

Medicine doktor, Umeå universitet. Huvudämne: Omvårdnad. 2016. Umeå. 

Medicine magister, Uppsala universitet. Huvudämne: Omvårdnad. 2005. Uppsala.

Lärarexamen, inriktning vård, Uppsala universitet. 2004. Uppsala.

Specialistutbildning, intensivvård, Uppsala universitet. Huvudämne: Omvårdnad. 2001. Uppsala.

Filosofie kandidat, Uppsala universitet. Huvudämne: Vårdvetenskap. 1998. Uppsala.

Sjuksköterskeexamen, Uppsala universitet. Huvudämne: Vårdvetenskap. 1997. Uppsala.

Meriter som lärare och lärarerfarenhet

Lärarexamen med inriktning på vård.

Undervisat på sjukskötarutbildningen vid Högskolan på Åland sedan år 2005 med fokus på kurser i medicinsk vetenskap, den äldre människan och vetenskaplig teori och metod, med mycket positiva utvärderingar från studerande.

Handleder sedan år 2016 sjuksköterskestudenter vid Umeå universitet i examensarbetet, med mycket positiva utvärderingar, och sedan hösten 2019 även magisterstuderande.

Varit utbildningsledare för Kompetenshöjande fortbildning i gerontologi och geriatrik 30 sp, yrkeshögskolan Novia, med mycket positiva utvärderingar och förbättringsarbeten som bestått i deltagarnas organisationer.