"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Erika Boman

Universitetslektor i omvårdnad 10 %, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare.

Affilierad forskare vid Högskolan på Åland. 

https://orcid.org/0000-0002-3989-609X

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad
Plats
Biologihuset, Hus C, plan 3, 4 och 5. Hus D2, plan 3. Umeå universitet, 901 87 Umeå

Lektor och forskare i omvårdnad. Jag är sedan tidigare sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivvård och har en lärarexamen med inriktning mot vård.

Forskningsområden:

  • Äldres hälsa och livsvillkor
  • Vårdpersonals beredskap att möta utmaningar i dagens och morgondagens hälso- och sjukvård med fokus på avancerad klinisk kompetens bland sjuksköterskor  

Medlem i det tvärprofessionella gerontologiska och geriatriska forskningssamarbetet GERDA www.gerda.com

Handleder licentiatarbete vid Institutionen för omvårdad, Umeå Universitet. Bihandleder två doktorander vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo akademi. 

Arbetar vid sidan av akademin med kvalitetsutveckling inom äldreomsorgen. 

Lärarexamen med inriktning på vård.

Undervisat på sjukskötarutbildningen vid Högskolan på Åland sedan år 2005 med fokus på kurser i medicinsk vetenskap, den äldre människan och vetenskaplig teori och metod samt handledning av examensarbeten. 

Handleder sedan år 2016 examensarbeten på grundnivå och sedan hösten 2019 även på avacerad nivå vid Umeå universitet.  

Behörighetsgivande kurser: Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning 1: 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå. Umeå universitet; Forskarhandledning i praktiken. Umeå universitet.