Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Eva Ericson-Lidman

Eva Ericson-Lidman

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad Enhet: Institutionen för omvårdnad i Skellefteå
Plats
Skeria, hus C, Campus Skellefteå, Bockholmsvägen 23 Umeå universitet, 931 87 Skellefteå

Utbildningsområde:
Jag är kursansvarig för och undervisar i 'Omvårdandens teori och vetenskapliga grund' (T2) samt 'Omvårdnadsvetenskap - teori och tillämpning' (T5). Jag är examinator för och undervisar i kurserna 'Omvårdnadens organisation och ledning', del 1 och 2. Dessutom handleder jag examensarbeten på grund- och avancerad nivå.

Forskningsområde:

Bättre liv för sjuka äldre och bättre arbetsmiljö för personal - en intervention för att uppnå en samvetande och samskapande organisation för god äldreomsorg.

Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg – ett interventionsprojektet

Erfarenheter av samvete, gott samvete och dåligt samvetet bland vårdpersonal från Iran

International Archives of Occupational and Environmental Health, Springer 2021 : 659-668
Asplund, Sofia; Åhlin, Johan; Åström, Sture; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Åhlin, Johan; Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2020, Vol. 34, (3) : 745-753
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
International Journal of Qualitative Methods, Sage Publications 2020, Vol. 19
Mazaheri, Monir; Ericson-Lidman, Eva; Joakim, Ohlen; et al.
International Journal of Qualitative Methods, Sage Publications 2020, Vol. 19
Mazaheri, Monir; Ericson-Lidman, Eva; Joakim, Ohlen; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2019, Vol. 39, (3) : 143-151
Ericson-Lidman, Eva
Action Research, London: Sage Publications 2018, Vol. 16, (2) : 190-206
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 32, (1) : 380-388
Mazaheri, Monir; Ericson-Lidman, Eva; Joakim, Öhlén; et al.
Nursing Ethics, Sage Publications 2017, Vol. 24, (3) : 349-361
Mazaheri, Monir; Ericson-Lidman, Eva; Zargham-Boroujeni, Ali; et al.
Nordic journal of nursing research, Vol. 37, (4) : 177-185
Åhlin, Johan; Strandberg, Gunilla; Norberg, Astrid; et al.
Clinical Nursing Research, Sage Publications 2016, Vol. 25, (6) : 646-664
Juthberg, Christina; Ericson-Lidman, Eva
International Journal of Older People Nursing, Vol. 10, (3) : 160-169
Ericson-Lidman, Eva; Renström, Anna-Stina; Åhlin, Johan; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (4) : 688-696
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 337-346
Ericson-Lidman, Eva; Larsson, Lise-Lotte Franklin; Norberg, Astrid
Dansk Selskab for Sygeplejeforskning 2014
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, G.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 355-363
Åhlin, Johan; Ericson-Lidman, Eva; Norberg, Astrid; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken, NJ, USA: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 27, (2) : 215-223
Ericson-Lidman, Eva; Norberg, Astrid; Persson, Birgitta; et al.
Nursing Ethics, Sage Publications 2013, Vol. 20, (3) : 300-311
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Action Research, Sage Publications 2013, Vol. 11, (4) : 386-402
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Nursing Ethics, Sage Publications 2013, Vol. 20, (8) : 927-942
Åhlin, Johan; Ericson-Lidman, Eva; Eriksson, Sture; et al.
Nursing Ethics, Vol. 19, (2) : 220-232
Åhlin, Johan; Ericson-Lidman, Eva; Norberg, Astrid; et al.
Journal of Family Nursing, Vol. 16, (1) : 101-123
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Journal of Nursing Management, Vol. 17, (3) : 366-375
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2007, Vol. 21, (2) : 155-162
Ericson-Lidman, Eva; Norberg, Astrid; Strandberg, Gunilla
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2007, Vol. 60, (2) : 199-208
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla