"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Frida Bertilsson

Mitt avhandlingsprojekt handlar dels om att undersöka relationen mellan testbaserat lärande, kognitiv förmåga och personlighetsdrag, dels om att implementera strategin i en autentisk skolmiljö.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Institutionen för psykologi
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset, Vindarnas torg, Mediagränd 14, Doktorandstugan Korridor C1 Umeå universitet, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Implementering av kognitiva lärandestrategier.
Forskning inom kognitiv psykologi har visat stöd för ett fenomen som kallas testeffekten. Testeffekten kan definieras som den ökade inlärning och retention som kan observeras efter upprepad testning av ett studiematerial (testbaserat lärande), jämfört med upprepad inläsning. Det finns en uppsjö av bevis för testeffekten, men vi vet fortfarande inte så mycket om mekanismerna bakom den eller vad den påverkas av. Det betyder att vi inte är säkra på att denna effekt kommer att vara lika stor för alla som använder sig av testbaserat lärande. Dessutom så är majoriteten av den forskning som finns inom ämnet är utförd i labbmiljö, vilket betyder att det finns en osäkerhet i hur testbaserad inlärning fungerar i skolmiljö. Innan vi kan säga att detta är en strategi som borde användas generellt i skolundervisning så måste vi veta om den är lika fördelaktig för alla elever, och om den fungerar lika bra i skolmiljön som i labbet.

Mitt avhandlingsprojekt handlar dels om att undersöka relationen mellan testbaserat lärande, kognitiv förmåga, och personlighetsdrag, och dels om att implementera strategin i en autentisk skolmiljö. Syftet är att tillföra information som kan hjälpa till att fastställa hur testbaserat lärande som inlärningsstrategi kan rekommenderas för användning i undervisning, både från ett student- och lärarperspektiv.

European Journal of Psychology of Education
Bertilsson, Frida; Stenlund, Tova; Sundström, Anna; et al.
Psychology Learning & Teaching, Sage Publications 2021, Vol. 20, (1) : 21-39
Bertilsson, Frida; Stenlund, Tova; Wiklund-Hörnqvist, Carola; et al.
Journal of Cognitive Education and Psychology, Springer Publishing Company 2017, Vol. 16, (3) : 241-259
Bertilsson, Frida; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stenlund, Tova; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem
Publicerad: 25 okt, 2023