"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kognition

Forskargrupp Kognition handlar om att beskriva och förstå hur tänkandet bearbetar information och kunskap. Till så kallade kognitiva funktioner hör bl.a. varseblivning, uppmärksamhet, minne, begreppsbildning, språkförmåga, problemlösning, resonerande och beslutsfattande, emotion samt musikalitet.

Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

På gång

Detta är på gång

Om profilområdet

Kognition är ofta tvärvetenskapligt och kallas då kognitionsvetenskap. Kognitionsvetenskapen kombinerar olika ämnesperspektiv på tänkandet såsom psykologi, datavetenskap, filosofi, lingvistik och neurovetenskap. På institutionen för psykologi bedrivs undervisning inom många av kognitionspsykologins områden på bland annat kandidat- och mastersprogrammen i kognitionsvetenskap, psykologprogrammen, tränarprogrammet och på programmet i arbetsliv och hälsa. Kognition kan också studeras på ett flertal fristående kurser på både grundläggande och avancerad nivå. På avancerad nivå ges också kurserna på engelska.

Kontakt

Guy Madison
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 01

Medlemmar

Patrik Hansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 66
Linus Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 07
Niclas Kaiser
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 06
Linnea Karlsson Wirebring
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 08
Gregory Neely
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 52
Ulrich Olofsson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 04
Michael Rönnlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 13
Felix Thiel
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 73 86
Senast uppdaterad: 2021-11-09