Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Kognition

Forskningsgrupp Kognition handlar om att beskriva och förstå hur tänkandet bearbetar information och kunskap. Till så kallade kognitiva funktioner hör bl.a. varseblivning, uppmärksamhet, minne, begreppsbildning, språkförmåga, problemlösning, resonerande och beslutsfattande, emotion samt musikalitet.

Publikationer
Publikationer

Medlemmarnas publikationer

Forskningsprojekt
Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom området

På gång
På gång

Detta är på gång

Om profilområdet

Kognition är ofta tvärvetenskapligt och kallas då kognitionsvetenskap. Kognitionsvetenskapen kombinerar olika ämnesperspektiv på tänkandet såsom psykologi, datavetenskap, filosofi, lingvistik och neurovetenskap. På institutionen för psykologi bedrivs undervisning inom många av kognitionspsykologins områden på bland annat kandidat- och mastersprogrammen i kognitionsvetenskap, psykologprogrammen, tränarprogrammet och på programmet i arbetsliv och hälsa. Kognition kan också studeras på ett flertal fristående kurser på både grundläggande och avancerad nivå. På avancerad nivå ges också kurserna på engelska.

Medlemmar

Forskningsledare

Linus Andersson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 28
Patrik Hansson
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 70 66
Linus Holm
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 07
Bert Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 12
Linnea Karlsson Wirebring
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 74 08
Jessica K Ljungberg
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 07
Michael Rönnlund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 13
Tova Stenlund
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 97 44
Anna Sundström
Universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-786 61 39
Carola Wiklund-Hörnqvist
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 69
Guy Madison
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 01
Niclas Kaiser
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 64 06