"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Frida Jakobsson

Frida Jakobsson är läkare och arbetar i Anne-Marie Fors Connollys grupp. Hennes doktorandarbete fokuserar på viral hepatit och covid-19, främst i registerbaserade studier.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för klinisk mikrobiologi
Plats
6F och 6M, Universitetssjukhuset by 6 o 24 Umeå universitet, 901 85 Umeå

Frida är läkare med passion för infektionssjukdomar och fokus på viral hepatit. Hennes resa började vid Uppsala universitet, där hon utförde sina läkarstudier. Efter detta påbörjade hon sin AT i Norrbotten och fortsatte sin ST-tjänstgöring på infektionskliniken vid Sunderby sjukhus.

Det var under hennes ST som Fridas intresse för infektionssjukdomar, särskilt viral hepatit, tog fart. Hon gjorde ett forskningsprojekt om behandling av hepatit C inom rättspsykiatrin och spelade en central roll i utvecklingen och initieringen av Sprututbytesverksamhetetn i Norrbotten.

Frida, som för närvarande är ansvarig läkare på sprututbytet i Norrbotten, bidrar aktivt till behandling och eliminering av viral hepatit. Hon blev färdig specialist inom infektionssjukdomar 2020, vilket sammanföll med covid-19-pandemin. Denna period gav henne klinisk erfarenhet och ett ökat intresse för att ta hand om covid-19-patienter.

År 2022 registrerade Frida sig som doktorand i Anne-Marie Fors Connolly lab. Hennes nuvarande forskning kretsar kring att utforska förhållandet mellan viral hepatit och covid-19. Frida ägnar sig åt registerbaserade studier och har även antagits till forskarskolan Swedish INterdiciplinary Graduate School in register-based research (SINGS).

Fridas arbete har gett henne flera stipendier och hon kommer att presentera sitt arbete på den globala scenen, till exempel vid APASL-konferensen i Kyoto, Japan, i mars 2024 och ECCMID, Barcelona april 2024.

Forskargrupper

Gruppmedlem