"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Mostphotos

Anne-Marie Fors Connolly Lab

Forskargrupp Gruppens forskning fokuserar på de hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.

Puumalavirus orsakar sorkfeber i Sverige. Sjukdomen karakteriseras av låga nivåer av blodplättar och nedsatt njurfunktion. Patienter kan uppvisa en lång rad av olika symptom såsom allt från influensaliknande symptom som huvudvärk, illamående och kräkningar till ont i ryggen och musklerna. Tidigare har vi visat att sorkfeber ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och venös tromboembolism. Dessa studier blev genomförda med användning av epidemiologiska analyser av alla sorkfeber patienter i Sverige.
 
I min grupp undersöker vi de underliggande mekanismer bakom blodpropper och blödning som kan förekomma vid sorkfeber. Vi är särskilld intresserade av blodkärlscellresponsen, och den del av blodkärlet som heter ”endotel glykokalyx”. Endotel glykokalyx reglerar inflammationen, trombos och blodkärlsläckage och dess roll i andra sjukdomar såsom hjärtkärlsförträngning, diabetes, sepsis och även andra blödarfeber virus har visats.
 
Vi har tidigare visat att mängden av endotel glykokalyx nedbrytningsmarkörer var signifikant förhöjd hos patienter med svårare sorkfeber. Det är därför vårt syfte att undersöka de underliggande mekanismer bakom endotel glykokalyx nedbrytning och möjliga mål för intervention.

Forskningsledare

Anne-Marie Connolly Fors
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Medicinsk fakultet

Forskningsområde

Infektionsbiologi
BBC intervju

Anne-Marie Fors Connolly blev intervjuad av BBC, se intervjun här.

 

Trätt och krasslig man på soffa under filt.
Studie visar vem som var mest sårbar för postcovid

Intensiv trötthet och andningssvårigheter är förknippade med postcovidsyndrom, visar ny nordisk studie.

Stiliserad bild av hjärta med frekvenskurva
Ökad risk att hjärtats rytm rubbas efter covid-19

Den som varit sjuk i covid-19 har större risk att drabbas av rubbad hjärtrytm, visar ny stor studie.

Hjärt- och lungpengar till forskningsledare vid UCMR

Forskningsledarna Anne-Marie Fors Connolly och Clas Ahlm erhåller anslag till forskning om covid-19.

Senast uppdaterad: 2024-02-02