Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon

Anne-Marie Fors Connolly

Forskningsgrupp Puumala Orthohantavirus orsakar “sorkfeber” i Sverige. Sjukdomen karakteriseras av låga nivåer av blodplättar och nedsatt njurfunktion. Patienter kan uppvisa en lång rad av olika symptom såsom allt från influensa-liknande symptom som huvudvärk, illamående och kräkningar till ont i ryggen och musklerna.

Min forskning fokuserar på de hjärt-kärl komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom. Tidigare har vi visat att sorkfeber ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och venös tromboembolism. Dessa studier blev genomförda med användning av epidemiologiska analyser av alla sorkfeber patienter i Sverige.
 
I min grupp undersöker vi de underliggande mekanismer bakom blodpropper och blödning som kan förekomma vid sorkfeber. Vi är särskilld intresserade av blodkärlscellresponsen, och den del av blodkärlet som heter ”endotel glykokalyx”. Endotel glykokalyx reglerar inflammationen, trombos och blodkärlsläckage och dess roll i andra sjukdomar såsom hjärtkärlsförträngning, diabetes, sepsis och även andra blödarfeber virus har visats.
 
Vi har tidigare visat att mängden av endotel glykokalyx nedbrytningsmarkörer var signifikant förhöjd hos patienter med svårare sorkfeber. Det är därför vårt syfte att undersöka de underliggande mekanismer bakom endotel glykokalyx nedbrytning och möjliga mål för intervention.

Forskningsledare

Anne-Marie Fors Connolly
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Telefon
090-785 09 21

Gruppöversikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi
Kliniskt stipendium till forskning om sorkfeber
Kliniskt stipendium till forskning om sorkfeber

Anne-Marie Fors Connolly blir en av vinnarna av årets MIMS- Clinical Research Fellowship.