Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Anne-Marie Fors Connolly Lab

Forskargrupp Gruppens forskning fokuserar på de hjärt-kärl-komplikationer under sorkfeber och de mekanismer som ligger bakom.

Puumalavirus orsakar sorkfeber i Sverige. Sjukdomen karakteriseras av låga nivåer av blodplättar och nedsatt njurfunktion. Patienter kan uppvisa en lång rad av olika symptom såsom allt från influensaliknande symptom som huvudvärk, illamående och kräkningar till ont i ryggen och musklerna. Tidigare har vi visat att sorkfeber ökar risken för hjärtinfarkt, stroke och venös tromboembolism. Dessa studier blev genomförda med användning av epidemiologiska analyser av alla sorkfeber patienter i Sverige.
 
I min grupp undersöker vi de underliggande mekanismer bakom blodpropper och blödning som kan förekomma vid sorkfeber. Vi är särskilld intresserade av blodkärlscellresponsen, och den del av blodkärlet som heter ”endotel glykokalyx”. Endotel glykokalyx reglerar inflammationen, trombos och blodkärlsläckage och dess roll i andra sjukdomar såsom hjärtkärlsförträngning, diabetes, sepsis och även andra blödarfeber virus har visats.
 
Vi har tidigare visat att mängden av endotel glykokalyx nedbrytningsmarkörer var signifikant förhöjd hos patienter med svårare sorkfeber. Det är därför vårt syfte att undersöka de underliggande mekanismer bakom endotel glykokalyx nedbrytning och möjliga mål för intervention.

Forskningsledare

Anne-Marie Fors Connolly
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi

Forskningsområde

Infektionsbiologi
Nordiskt samarbete om post-covid får stöd av VR

Ett projekt som leds från Umeå om kartläggning av riskfaktorer för post-covid får stöd av Vetenskapsrådet.

MIMS Spotlight serie: Nóra möter forskaren Anne-Marie Fors Connolly

Anne-Marie Fors Connolly började på MIMS som klinisk forskare 2020. Hon är en sann kosmopolit.

Arv från neandertalare kan ge behandling mot covid-19

Ett speciellt protein med genetiska rötter hos neandertalarna ger skydd mot svår covid-19, visar ny upptäckt.