"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Giovanni Fort

Giovanni Fort

Jag är universitetslektor med inriktning språkvetenskap inom ämnet italienska. Mina huvudsakliga intressen är filologi, språkhistoria, översättning, dialektologi, kontrastiv grammatik, språkpedagogik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för språkstudier Enhet: Italienska
Plats
, Umeå universitet, 901 87 Umeå
Italianistica 2.0: tradizione e innovazione, Helsinki: Société Néophilologique 2020 : 211-228
Fort, Giovanni
Padova: Cleup 2020
L'italiano e la ricerca: temi linguistici e letterari nel terzo millennio : atti del convegno internazionale Università di Göteborg, 15-16 Giugno 2017, Canterrano, Roma: Aracne editrice 2019 : 21-36
Fort, Giovanni
Edito, inedito, riedito: saggi dall'XI congresso degli italianisti scandinavi : Università del Dalarna - Falun, 9-11 giugno 2016, Pisa (Italien): Pisa University Press 2017 : 321-332
Fort, Giovanni

Jag är involverad i undervisning på de flesta nivåerna inom vårt ämne, från förberedande kurser till grundnivå och avancerad nivå. På grundnivå, förutom vissa moment i språkfärdighet, har jag främst hand om språkvetenskapliga, språkhistoriska och översättningsrelaterade moment, samt handleder kandidatuppsatsstudenter inom dessa ämnen. På avancerad nivå har jag hand om kurserna i filologi och dialektologi, samt om ämnesgemensamma kurser med fokus på multimedial översättning och översättningsteori.