"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gudrun Johansson

Adjungerad universitetslektor

Fysioterapeut specialist, Region Västerbotten

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Enhet: Rehabiliteringsmedicin, Fysioterapi, Anknuten
Plats
Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är regionanställd fysioterapeut med specialisttjänst vid Neuro- och strokerehab vid Umeå universitetssjukhus och har ett 20% adjungerat lektorat. Mitt forskningsområde är undersökning och rehabilitering av personer med neurologiska sjukdomar eller skador. Jag driver ett forskningsprojekt gällande öppenvårdsrehabilitering av personer som insjuknat i Parkinsons sjukdom eller stroke. Jag samarbetar också med andra forskare gällande rehabilitiering av traumatiska ryggmärgsskador och rörelseanalys efter djup hjärnstimulering vid essentiell tremor. 

Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 15
Nedergård, Heidi; Schelin, Lina; Liebermann, Dario G.; et al.
Physiological Measurement, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2020, Vol. 41, (6)
Bäcklund, Tomas; Öhberg, Fredrik; Johansson, Gudrun; et al.
Disability and Rehabilitation, Taylor & Francis 2020, Vol. 42, (6) : 770-778
Johansson, Christer; Lindström, Britta; Forsgren, Lars; et al.
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, BioMed Central (BMC) 2019, Vol. 16, (1)
Johansson, Gudrun M.; Häger, Charlotte K.
Gait & Posture, Elsevier 2018, Vol. 65 : 71-72
Bäcklund, Tomas; Öhberg, Fredrik; Grip, Helena; et al.
Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation, Vol. 14
Johansson, Gudrun M.; Grip, Helena; Levin, Mindy F; et al.
Umeå University medical dissertations, 1722
Johansson, Gudrun M
Gait & Posture, Vol. 40, (1) : 64-69
Frykberg, Gunilla E.; Johansson, Gudrun M.; Schelin, Lina; et al.
Gait & Posture, Vol. 40, (4) : 549-555
Johansson, Gudrun M.; Frykberg, Gunilla E.; Grip, Helena; et al.
21st Annual Meeting of the European Society of Movement analysis in Adults and Children (ESMAC), Stockholm, September 12-14, 2012
Frykberg, G.; Johansson, Gudrun; Grip, Helena; et al.
21st Annual Meeting of the European Society of Movement analysis in Adults and Children (ESMAC) Stockholm Sept 12-14
Johansson, Gudrun; Frykberg, G.; Grip, Helena; et al.
Disability and Rehabilitation, London: Informa Healthcare 2012, Vol. 34, (4) : 288-294
Johansson, Gudrun M.; Häger, Charlotte K.
Nedergård, Heidi; Schelin, Lina; Liebermann, Dario G; et al.
Nedergård, Heidi; Schelin, Lina; Liebermann, Dario; et al.

Jag undervisar i rehabiliteringsmetodik, ICF, mätmetoder och fysioterapi inom neurorehabilitering, samt yrkesmässig handledning.