"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Gunilla Strandberg

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som professor till Institutionen för omvårdnad Enhet: Institutionen för omvårdnad i Skellefteå
Plats
Skeria, hus C, Campus Skellefteå, Bockholmsvägen 23 Umeå universitet, 931 87 Skellefteå

Hej! Jag heter Gunilla Strandberg och är legitimerad sjuksköterska samt specialistsjuksköterska. Min kliniska erfarenhet som sjuksköterska har jag mestadels från kirurgkliniken men även från bland annat psykogeriatrik. Har även en vårdlärarutbildning. Mellan åren 1985 och 2002 arbetade jag som adjunkt på institutionen. Efter att jag disputerat 2002, med ett avhandlingsarbete som handlar om att vara beroende av vård, fick jag en lektorstjänst.

Arbetar mestadels med forskning inom äldreomsorg vad gäller vårdkvalitet och personals arbetsmiljö/arbetsrelaterade hälsa, bland annat samvetsstress, inre styrka och stöd. Har senaste åren arbetat med interventioner i äldreomsorgverksamheter som syftar till att hantera samvetsstress. Arbetar även i ett tvärvetenskapligt projekt som syftar till att äldre ska kunna känna sig trygga i hemmet med hjälp av välfärdsteknik. Jag använder mestadels kvalitativa men också kvantitativa metoder i denna forskning. Jag blev docent 2008 och sedan 2011 är jag professor i ämnet omvårdnad vid Umeå universitet.

Jag undervisar även på grund- och avancerad nivå i ett flertal kurser som berör mina områden. Arbetar även inom forskarutbildningen, bland annat i en forskarutbildningskurs som rör omvårdnadens teori och begrepp i relation till forskning och klinisk praxis. Undervisar även om kvalitativ metod på olika nivåer.

Är sedan många år ordinarie ledamot i etikprövningsmyndigheten, vilket innebär att granska etikansökningar. Är också ordförande i institutionens Forsknings- och forskarutbildningsgrupp (FFG) samt ledamot i fakultetens Forskningsstrategiska nämnd (FoN).

Forskningsprojekt:

Samvetsstress i relation till syn på samvete, moralisk känslighet, socialt stöd, inre styrka och utbrändhet hos vårdpersonal.

Samvetsstress och utbrändhet bland personal inom äldreomsorg.

Leva livet bäst möjligt. En långsiktig intervention för att uppnå en storskalig förbättring inom en organisation för äldreomsorg.

Internet of things (sakernas internet) inom Vård och omsorg (IVO). IVO är ett tvärvetenskapligt projekt som sker i ett samarbete mellan universitet, kommuner och tjänsteföretag.

Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2023, Vol. 43, (1) : 1-8
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
BMC Nursing, BioMed Central (BMC) 2023, Vol. 22, (1)
Nazari, Shima; Norberg, Astrid; Strandberg, Gunilla; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2023, Vol. 43, (1) : 1-8
Stenlund, Anna-Lena; Strandberg, Gunilla
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2022, Vol. 36, (1) : 131-141
Åhlin, Johan; Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2021, Vol. 41, (3) : 149-157
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2020, Vol. 34, (3) : 745-753
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Action Research, London: Sage Publications 2018, Vol. 16, (2) : 190-206
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2017, Vol. 37, (4) : 177-185
Johan, Åhlin; Strandberg, Gunilla; Astrid, Norberg; et al.
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2017, Vol. 37, (1) : 20-26
Viglund, Kerstin; Jonsén, Ellisabeth; Lundman, Berit; et al.
International Journal of Older People Nursing, Vol. 10, (3) : 160-169
Ericson-Lidman, Eva; Renström, Anna-Stina; Åhlin, Johan; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (4) : 688-696
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 70, (1) : 144-152
Viglund, Kerstin; Jonsén, Elisabeth; Strandberg, Gunilla; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2014, Vol. 28, (2) : 355-363
Åhlin, Johan; Ericson-Lidman, Eva; Norberg, Astrid; et al.
Vård i Norden, Vol. 34, (113) : 4-8
Ångström Brännström, Charlotte; Dahlqvist, Vera; Strandberg, Gunilla; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken, NJ, USA: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 27, (2) : 215-223
Ericson-Lidman, Eva; Norberg, Astrid; Persson, Birgitta; et al.
Action Research, Sage Publications 2013, Vol. 11, (4) : 386-402
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Nursing Ethics, Sage Publications 2013, Vol. 20, (3) : 300-311
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2013, Vol. 27, (1) : 13-19
Lövheim, Hugo; Graneheim, Ulla H.; Jonsén, Elisabeth; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Hoboken: Wiley-Blackwell 2013, Vol. 27, (2) : 460-467
Viglund, Kerstin; Aléx, Lena; Jonsén, Elisabeth; et al.
Aging & Mental Health, Routledge 2013, Vol. 17, (8) : 1016-1022
Viglund, Kerstin; Jonsén, Elisabeth; Lundman, Berit; et al.
Nursing Ethics, Sage Publications 2013, Vol. 20, (8) : 927-942
Åhlin, Johan; Ericson-Lidman, Eva; Eriksson, Sture; et al.
Journal of Advanced Nursing, Vol. 68, (4) : 816-825
Burström, Marianne; Brännström, Margareta; Boman, Kurt; et al.
Geriatric Nursing, Vol. 33, (3) : 167-176
Lundman, Berit; Aléx, Lena; Jonsén, Elisabeth; et al.
Det goda åldrandet, Studentlitteratur AB 2012 : 239-256
Strandberg, Gunilla; Aléx, Lena
Nursing Ethics, Vol. 19, (2) : 220-232
Åhlin, Johan; Ericson-Lidman, Eva; Norberg, Astrid; et al.
International Journal of Nursing Studies, Elsevier 2011, Vol. 48, (10) : 1266-1274
Lundman, Berit; Viglund, Kerstin; Aléx, Lena; et al.
Journal of Family Nursing, Vol. 16, (1) : 101-123
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Nursing Ethics, Vol. 17, (1) : 23-38
Gustafsson, Gabriella; Eriksson, Sture; Strandberg, Gunilla; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 24, (1) : 41-48
Jonsén, Elisabeth; Fagerström, Lisbeth; Lundman, Berit; et al.
International Journal of Nursing Studies, Vol. 47, (2) : 251-260
Lundman, Berit; Aléx, Lena; Jonsén, Elisabeth; et al.
Archives of gerontology and geriatrics (Print), Vol. 51 : 329-332
Lundman, Berit; Forsberg, Karl Anton; Jonsén, Elisabeth; et al.
Journal of Pediatric Oncology Nursing, Vol. 27, (5) : 266-275
Ångström-Brännström, Charlotte; Norberg, Astrid; Strandberg, Gunilla; et al.
Journal of Vascular Nursing, Vol. 27, (3) : 70-74
Brännström, Margareta; Björck, Martin; Strandberg, Gunilla; et al.
Journal of Nursing Management, Vol. 17, (3) : 366-375
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
International Journal of Mental Health Nursing, John Wiley & Sons 2009, Vol. 18, (5) : 336-348
Gustafsson, Gabriella; Persson, Birgitta; Eriksson, Sture; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Umeå: Institutionen för omvårdnad 2009, Vol. 23, (2)
Gustafsson, Gabriella; Strandberg, Gunilla
Aging Health, Vol. 5, (5) : 619-624
Lundman, Berit; Brännström, Margareta; Hägglund, Lena; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Umeå: Institutione för omvårdnad 2008, Vol. 22, (4) : 520-528
Gustafsson, Gabriella; Norberg, Astrid; Strandberg, Gunilla
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2007, Vol. 21, (3) : 338-344
Brännström, Margareta; Ekman, Inger; Boman, Kurt; et al.
Contemporary Nurse, Vol. 27, (1) : 10-22
Brännström, Margareta; Ekman, Inger; Boman, Kurt; et al.
Vård i Norden, København: Sjuksköterskornas samarbete i Norden 2007, Vol. 3, (27) : 24-28
Burström, Marianne; Boman, Kurt; Strandberg, Gunilla; et al.
Nursing Ethics, Vol. 14, (2) : 181-193
Dahlqvist, Vera; Eriksson, Sture; Glasberg, Ann-Louise; et al.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2007, Vol. 21, (2) : 155-162
Ericson-Lidman, Eva; Norberg, Astrid; Strandberg, Gunilla
Journal of Advanced Nursing, Wiley-Blackwell Publishing Inc. 2007, Vol. 60, (2) : 199-208
Ericson-Lidman, Eva; Strandberg, Gunilla
Scandinavian Journal of Caring Sciences, John Wiley & Sons 2007, Vol. 21, (2) : 229-237
Lundman, Berit; Strandberg, Gunilla; Eisemann, Martin; et al.
European Journal of Cardiovascular Nursing, Vol. 5, (4) : 295-302
Brännström, Margareta; Ekman, Inger; Norberg, Astrid; et al.
Nursing Ethics, Vol. 13, (6) : 633-648
Glasberg, Ann-Louise; Eriksson, Sture; Dahlqvist, Vera; et al.

Forskningsprojekt