"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Isaksson

Matematisk biologi och modellering, utveckling av flercelliga livscykler

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, plan 3, Matematik och matematisk statistik, IceLab, Naturvetarhuset Umeå universitet, 901 87 Umeå

Som doktorand i Eric Libbys lab har jag möjligheten att kombinera mina kunskaper inom matematik och modellering med mitt intresse för biologi. Jag studerar utvecklingen av flercelliga livscykler, som anses vara en av de större övergångarna i evolutionen. Mitt project fokuserar på att utforska utvecklingen av livscykler och hur de kan leda till komplext flercelligt liv.

Physiologia Plantarum, John Wiley & Sons 2024, Vol. 176, (3)
Mishra, Laxmi S.; Cook, Sam D.; Kushwah, Sunita; et al.
PloS Computational Biology, Vol. 19, (4)
Isaksson, Hanna; Brännström, Åke; Libby, Eric
The evolution of multicellularity, CRC Press 2022 : 343-356
Andersson, Rebecka; Isaksson, Hanna; Libby, Eric
Genes, MDPI 2021, Vol. 12, (5)
Isaksson, Hanna; Conlin, Peter L.; Kerr, Ben; et al.

Forskargrupper

Medlemmar
Matematisk biologi
Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 september 2019 till 1 september 2024