"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pixabay.com

Utveckling av multicellulära livscykler

Doktorandprojekt Jag använder matematiska modeller för att förstå hur olika biologiska och fysiska faktorer formar utvecklingen av multicellulära livscykler.

Hanna Isaksson utför sina doktorandstudier inom Icelab vid Umeå universitet.

Doktorand

Hanna Isaksson
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 43

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-09-01 2024-09-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för matematik och matematisk statistik

Forskningsområde

Matematik

Projektbeskrivning

Det är fascinerande att reflektera över att allt komplext liv på jorden utvecklades från en enda gemensam förfader. Encelliga organismer som bakterier utvecklades till enkla flercelliga organismer som senare utvecklades till mer komplexa organismer som växter och djur.

Intressant nog har vi fortfarande enkla flercelliga organismer så utvecklingen av komplexitet är inte oundviklig. Min forskning fokuserar på att identifiera de nyckelkrafter som gjorde det möjligt för vissa enkla flercelliga organismer att utveckla ytterligare komplexitet. I synnerhet är jag intresserad av livscykelns roll som styr hur en flercellig organism reproduceras.

Jag använder matematiska modeller för att analysera olika typer av flercelliga livscykler och undersöka hur geometri, ekologi och reproduktion interagerar för att antingen främja eller hämma utvecklingen av komplexitet.

Senast uppdaterad: 2023-02-15