"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Karlsson

Jag är kommunikatör och projektledare för de akademiska högtiderna, Vårpromotionen och Årshögtiden.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Kommunikatör vid Kommunikationsenheten (Komm)
Plats
Universitetsledningshuset, plan 4, Universitetstorget 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som administratör till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå

Jag är projektledare för de akademiska högtiderna vid universitetet, Vårpromotionen och Årshögtiden.