"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Söderström Lindström

I min forskning studerar jag olika hälsorisker i framför allt omgivningsmiljön men även hur arbetsmiljön kan orsaka ohälsa.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Avdelningen för hållbar hälsa
Plats
Byggnad: By 5B, 1 tr Målpunkt P11, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

I min forskning studerar jag olika hälsorisker i framför allt omgivningsmiljön men även hur arbetsmiljön kan orsaka ohälsa. Jag har sedan 2008 studerat influensaläkemedel i vattenmiljöer, risken för resistensutveckling hos exponerade simänder samt miljöproblemets påverkan på Sveriges influensapandemiberedskap. De senast åren har jag även kartlagt naturlig förekomst av oorganisk arsenik i privata dricksvattenbrunnar i Norra Sverige och riskbedömt livstidscancerrisker och andra hälsorisker baserat på riskmodeller utvecklat av amerikanska naturvårdsverket EPA. Jag har även bedömt exponering för kvartsinnehållande damm för tränare och spelare i en beachvolleybollhall före och efter en dammreducerande åtgärd.

Sedan 2017 har jag huvudsakliga arbetat vid arbets- och miljömedicinska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus som yrkes- och miljöhygieniker. I det kliniska arbetet har jag som yrkes- och miljöhygieniker som uppgift att bedöma exponering i arbets- eller omgivningsmiljöer. Det handlar framför allt om att bedöma exponeringsförhållanden för patienter som kommer till oss för utredning av arbetsskador eller personer som har miljömedicinska frågeställningar. Det kliniska arbetet är intressant och ger mycket kunskap om hälsorisker i arbetet och på fritiden. En kunskap som jag kan använda för nya forskningsidéer. Jag har en bakgrund som miljökemist vid Kemiska Institutionen, Umeå Universitet och disputerade med en avhandling om passiva provtagare (SPMD) och användningen vid exponeringsbedömning av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i luft.

Antibiotics, MDPI 2021, Vol. 10, (6)
Svebrant, Sofia; Spörndly, Robert; Lindberg, Richard H.; et al.
Journal of General Virology, Microbiology Society 2020, Vol. 101, (8) : 816-824
Tepper, Viktoria; Nykvist, Marie; Gillman, Anna; et al.
Infection Ecology & Epidemiology, Taylor & Francis Group 2018, Vol. 8, (1)
Svebrant, Sofia; Olsen, Therese; Larsson, Jim; et al.
Chemosphere, Elsevier 2017, Vol. 176 : 175-182
Blum, Kristin M.; Norström, Sara H.; Golovko, Oksana; et al.
Journal of General Virology, Vol. 98 : 2937-2949
Nykvist, Marie; Gillman, Anna; Söderström Lindström, Hanna; et al.
Chemosphere, Elsevier 2016, Vol. 150 : 723-730
Fedorova, Ganna; Grabic, Roman; Nyhlen, Jonas; et al.
Applied and Environmental Microbiology, Vol. 81, (7) : 2378-2383
Gillman, Anna; Muradrasoli, Shaman; Söderström, Hanna; et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, American Society for Biochemistry and Molecular Biology 2015, Vol. 59, (9) : 5196-5202
Gillman, Anna; Nykvist, Marie; Muradrasoli, Shaman; et al.
Journal of Chemical Education, American Chemical Society (ACS) 2015, Vol. 92, (12) : 2080-2086
Jansson, Stina; Söderström, Hanna; Andersson, Patrik; et al.
Talanta: The International Journal of Pure and Applied Analytical Chemistry, Elsevier 2015, Vol. 141 : 164-169
Lindberg, Richard H.; Fedorova, Ganna; Blum, Kristin M.; et al.
Water treatment in developed and developing nations: an international perspective, Oakville, ON: Apple Academic Press 2015 : 155-186
Singer, Andrew C.; Järhult, Josef D.; Grabic, Roman; et al.
PLOS ONE, Public library of science 2014, Vol. 9, (9)
Singer, Andrew C.; Järhult, Josef D.; Grabic, Roman; et al.
Journal of Wildlife Diseases, Vol. 49, (1) : 103-113
Bröjer, Caroline; Järhult, Josef D; Muradrasoli, Shaman; et al.
PloS one, Vol. 8, (8) : e71230-
Gillman, Anna; Muradrasoli, Shaman; Söderström, Hanna; et al.
PLOS ONE, San Francisco, CA: Public Library of Science 2011, Vol. 6, (9) : e24742-
Järhult, Josef D; Muradrasoli, Shaman; Wahlgren, John; et al.
PLOS ONE, Vol. 6, (2) : e17038-
Kristiansson, Erik; Fick, Jerker; Janzon, Anders; et al.
Environmental Toxicology and Chemistry, SETAC Journals 2009, Vol. 28, (12) : 2522-2527
Fick, Jerker; Söderström, Hanna; Lindberg, Richard H; et al.
PloS one, Vol. 4, (6) : e6064-
Söderström, Hanna; Järhult, Josef D; Olsen, Björn; et al.
Journal of Chromatography A, Amsterdam: Elsevier 2009, Vol. 1216, (3) : 623-630
Söderström, Hanna; Lindberg, Richard; Fick, Jerker
AIRMON 2008, Geilo, Norway 2008-01-29--31: Sixth International Symposium on Modern Principles of Air Monitoring and Biomonitoring : 45-45
Nygren, Olle; Söderström, Hanna
Environmental Sanitary Engineering Research, Vol. 21, (2) : 21-25
Söderström, Hanna
Journal of Environmental Monitoring, RSC Publishing 2006, Vol. 8, (2) : 257-62
Strandberg, Bo; Gustafson, Pernilla; Söderström, Hanna; et al.
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicologhy, Springer 2005, Vol. 74, (2) : 429-436
Söderström, Hanna; Bergqvist, Per-Anders
Atmospheric Environment, Elsevier 2005, Vol. 39, (9) : 1627-1640
Söderström, Hanna; Hajslova, J; Siegmund, B; et al.
Organohalogen Compounds, (66) : 44-49
Strandberg, B; Söderström, Hanna; Gustafson, P; et al.
Environmental Science and Technology, Washington: American Chemical Society 2004, Vol. 38, (18) : 4828-4834
Söderström, Hanna S.; Bergqvist, Per-Anders
Organohalogen Compounds, Vol. 62 : 375-378
Söderström, Hanna; Bergqvist, Per-Anders
Environmental Science and Technology, Vol. 37, (1) : 47-52
Söderström, Hanna S; Bergqvist, Per-Anders