"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Hanna Zipernovszky

Vetenskaplig meritering: Docent
Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi
Plats
A, Humanisthuset Umeå Universitet, 901 87 Umeå

Jag är verksam som docent i religionspedagogik. Från i slutet av 1990-talet har jag fått delta både i undervisningen och i ämnesutvecklingen av religionspedagogiken. Som studierektor ansvarade jag även för lärarutbildningskurser i religionsvetenskap (2000 – 2005). I den första utlysningen i Umeå universitets karriärsystem har jag utnämnts till excellent lärare för pedagogiska meriter. Ämnets utveckling vid vår institution har karakteriserats av viljan att ge religionspedagogiken både bredd och djup något som inkluderar religionsdidaktik.

För att belysa religionspedagogikens tvärdisciplinära karaktär från både det skolorienterade och det kyrkoorienterade perspektivet utgav jag en antologi, Religionspedagogiska reflektioner: skriven av och för Rune Larsson inför hans 75-års dag - medredaktör och medförfattare C Gustavsson - som används i undervisningen.

2011-2016 jobbade jag på ett projekt om Den digitala didaktiska ingången till religionskunskapsämnet. Jag undersökte bl.a. hur religionsvetenskapligt ämnesstoff tranformeras till skolämnet religionskunskap med hänseende till källmaterialets digitalisering och interaktivt lärande. Projektet resulterade i den internationella volymen Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt.  som även finns på engelska som E-bok.

Bakgrunden till min aktuella vetenskapliga verksamhet finns i pedagogisk och språk- didaktisk forskning vid Eötvös Loránd- universitetet i Budapest, Ungern, där jag avlade en doktorsexamen och arbetade som lektor. Mina resultat i bokform från detta område Så låter det på svenska: En annorlunda lärobok med CD om svenskt uttal utgavs i samarbete med Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen vid Umeå universitet 2006.

Det var ett gästforskarstipendium som ledde mig till Sverige och vidare till forskarstudier i religionsvetenskap med inriktning på religionspedagogik vid Umeå universitet från 1997. I mitt avhandlingsprojekt anslöt jag mig till den folkundervisningshistoriska forskning som den dåvarande institutionens professor, Egil Johansson, ledde. Jag disputerade 2004.

Avhandlingen "...att forma ungdomen till religiösa, moraliska och nyttiga medborgare.": en studie av ungerska kyrkoarkiv som källmaterial för religionspedagogisk forskning ämnade kartlägga det speciella och det karakteristiska i den roll som de kristna kyrkorna spelat för fostran och bildningen i Sverige och i Ungern från 1600- till 1800-talets mitt. Växelverkan genom dessa sekler mellan kyrka, hem och skola behandlades också.

Läs avhandlingen som Pdf

Därefter har jag i flera internationella projekt arbetat för att utveckla metoder för användning av digitalt tillgängligt historiskt källmaterial i undervisningssyfte.

I Läsning och lösning: metodbok för digital arkivforskning i religionspedagogik aktualiseras primära källors betydelse i lärandeprocessen genom en historisk belysning av religionspedagogiska frågeställningar med hjälp av kyrko- arkivkällor från Sverige och Sydafrika.

Att samverka med andra kring mitt ämne är en viktig del av min verksamhet. Jag är engagerad i internationaliseringsarbetet och i studentutbyten. På universitetsnivå har jag ständigt samarbete med Forskningsarkivet vid Universitetsbiblioteket (www.foark.umu.se) och har haft projektsamarbete med HUMlab (www.humlab.umu.se) och med lärarutbildningsfakulteten. På nationell nivå har jag deltagit aktivt i skapandet av ett Nationellt högre seminarium i religionspedagogik/didaktik i vilket 12 universitet och högskolor ingår. Seminarierna anordnas idag av Stockholms universitet. Sedan 2006 är jag medlem i styrelsen för Religionspedagogiskt Idéforum (RPI) ett nätverk för de 55 medlemsorganisationerna som utgörs av högskolor, universitet, folkhögskolor och samfund, alla engagerade i någon form av religionsundervisning. RPI anordnar seminarier och utger en populärvetenskapligtidskrift, Religionspedagogisk Tidskrift (http://www.rpi.se), där jag är medredaktör (med Rune Larsson) sedan 2009.

Jag har varit involverad i flera organisations/akademiska kommittéer för internationella konferenser/workshops; de senaste var the 10th Nordic Conference on Religious Education,Umeå University 2009; the Conference on the Cultural History of Emotions in Premodernity, Umeå University 2008; samt the Symposium on the project QVIZ (Query and Context Based Visualization of Time-Spatial Cultural Dynamics) Budapest, Hungary, 2007, arrangerad av HUMlab vid Umeå universitet och det ungerska Nationella Pedagogiska Biblioteket och Museet.

Jag var verksam som inbjuden lärare vid Newmaninstitutet i Uppsala (2010) och vid Teologiska Högskolan i Stockholm (2008-09). Jag har varit gästlärare vid University of Stellenbosch, Faculty of Theology, Sydafrika (2009) och återkommande inbjuden lärare vid Eötvös Loránd-universitet, Inst. för skandinaviska språk och litteratur, Budapest, Ungern (2006-2012).

2006–08 var jag biträdande handledare åt en forskarstuderande i religionsvetenskap med inriktning mot religionshistoria, som disputerade 2009.

Religionspädagogik innovativ, 14
Nord, Ilona; Zipernovszky, Hanna
Religionspädagogik innovativ, 14
Nord, Ilona; Zipernovszky, Hanna
Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 225-239
Zipernovszky, Hanna
Religious education in a mediatized world, W. Kohlhammer GmbH 2017 : 247-260
Zipernovszky, Hanna; Raddock, Elisabeth
Religionspädagogik in einer mediatisierten Welt, Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH 2017 : 260-273
Zipernovszky, Hanna; Raddock, Elisabeth
Transitions Across the Life Course of People with Disabilities: Experiences, Opportunities and Strategies, Off- and Online
Raddock, Elisabeth; Zipernovszky, Hanna
XIII Nordic Conference on Religious Education: ’Shifting borders in Religious Education’ : 22-22
Raddock, Elisabeth; Zipernovszky, Hanna
Inklusion im Studium Evangelische Theologie: Grundlagen und Perspektiven mit einem Schwerpunkt im Bereich von Sinnesbehinderungen, Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft 2015 : 248-264
Zipernovszky, Hanna
Katolskt Magasin, Uppsala: Stiftelsen Katolsk Kyrkotidning 2014, Vol. 9, (89) : 30-
Zipernovszky, Hanna
Perspektiv på religionskunskap i svensk skola, Föreningen Lärare i religionskunskap 2014 : 23-32
Zipernovszky, Hanna
Religionspedagogisk Tidskrift, Lomma: 2013, Vol. 2, (27) : 13-15
Zipernovszky, Hanna
Scriptum: Rapportserie utgiven av Forskningsarkivet vid Umeå universitet, 55
Zipernovszky, Hanna
Religionspedagogisk Tidskrift, Lomma: Religionspedagogisk idéforum 2013, Vol. 2, (27) : 16-
Zipernovszky, Hanna
Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv : konferensrapport, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet 2013 : 139-144
Zipernovszky, Hanna
City of Desires – A Place for God?: Papers of the IAPT-conference Amsterdam 2011
Zipernovszky, Hanna
Religionspedagogisk Tidskrift, Lomma: Religionspedagogiskt idéforum 2011, Vol. 2, (23) : 5-7
Zipernovszky, Hanna
Panorama: International Journal of Comparative Religious Education and Values, Vol. 22, (Summer/Winter) : 167-172
Zipernovszky, Hanna
Årsbok / Föreningen lärare i religionskunskap, Malmö: Föreningen Lärare i religionskunskap FLR 2010, Vol. 42 : 9-19
Zipernovszky, Hanna
Understanding literacy in its historical contexts: Socio-cultural history and the legacy of Egil Johansson, Lund: Nordic Academic Press 2009 : 89-98
Zipernovszky, Hanna
Religionspedagogiska reflektioner: skriven av och för Rune Larsson inför hans 75-års dag, Umeå: Hanna Zipernovszky 2009 : 171-176
Zipernovszky, Hanna
Religious diversity and education: nordic perspectives, Münster, Germany: Waxmann 2009 : 107-116
Zipernovszky, Hanna
Umeå: Hanna Zipernovszky 2009
Zipernovszky, Hanna; Gustavsson, Caroline
Conference on the Cultural History of Emotions in Premodernity: Umeå University, October 23-26 2008, Sweden
Zipernovszky, Hanna
Könyv és Nevelés [Book and Education]: Quaterly Journal of the Hungarian National Educational Library and Museum, Vol. X, (2) : 30-37
Zipernovszky, Hanna
Tro&Liv, Vol. 66, (1) : 27-28
Zipernovszky, Hanna
Religious Diversity and Education: Nordic Perspectives, Münster, Germany: Waxmann Verlag 2007 : 107-116
Zipernovszky, Hanna
Budapest: Eötvös Loránd University Budapest 2006
Zipernovszky, Hanna
Nordic perspectives on Religion, Spirituality and Identity: Yearbook 2006 of the Department of Practical Theology, Helsinki: University of Helsinki 2006 : 24-34
Zipernovszky, Hanna
Towards a European Perspective on Religious Education: The RE research conference March 11-14, 2004, University of Lund, Skellefteå: Artos & Norma 2004 : 246-255
Zipernovszky, Hanna
Interchange: A Quarterly Review of Education., Vol. 34, (2 & 3) : 179-189
Zipernovszky, Hanna
Scriptum, Umeå: Umeå universitet 2003, Vol. 52 : 57-61
Forsgren, Tuuli; Zipernovszky, Hanna
Religious education in history: confessional and inter-confessional experiences, Umeå: Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet 2003 : 167-183
Zipernovszky, Hanna; Forsgren, Tuuli
Scriptum, Umeå: Umeå universitet, Forskningsarkivet 2002 : 46-55
Zipernovszky, Hanna
När språk och kulturer möts: festskrift till Tuuli Forsgren 2 november 2002, Umeå: Umeå universitet 2002 : 216-228
Zipernovszky, Hanna
Könyv és nevelés [Book and Education]: Quarterly Journal of the National Educational Library and Museum, Vol. 4 : 45-50
Zipernovszky, Hanna
The Digital Infrastructure of the Archives: Workshop in Umeå and Sandslån 15-19 May 2000, Umeå: Umeå universitet 2000 : 46-55
Zipernovszky, Hanna