"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hannes Sonnenschein

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Religionsvetenskap och teologi
Plats
A, Humanisthuset, HUM.J.127 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Min akademiska bakgrund som spänner över flera discipliner inom religionsstudier. Jag innehar en fil.kand i religionsvetenskap, en teol.kand i religionspedagogik och en fil.mag. i religionspsykologi. För närvarande doktorerar jag inom fältet religionspsykologi. Mitt forskningsfokus ligger på individens kognitiva radikaliseringsprocess i olika sociokulturella kontexter. Genom mitt arbete strävar jag efter att förstå de djupgående mekanismerna bakom radikalisering och hur olika kulturella och sociala miljöer påverkar denna process.

Lesser heard voices in studies of religion, Leiden: Brill Academic Publishers 2022 : 78-100
Lindgren, Tomas; Sonnenschein, Hannes; Eriksson, Johan
Temenos, Åbo akademi 2021, Vol. 57, (1) : 59-80
Lindgren, Tomas; Sonnenschein, Hannes
Research in the Social Scientific Study of Religion: A Diversity of Paradigms, Brill Academic Publishers 2020 : 43-62
Lindgren, Tomas; Sonnenschein, Hannes
Religions, MDPI 2020, Vol. 11, (9)
Sonnenschein, Hannes; Lindgren, Tomas
IAPR 2019 - Pshychology of Religion and Spirituality : New Trends and Neglected Themes. Gdańsk, Poland, August 30 - September 3, 2019
Lindgren, Tomas; Sonnenschein, Hannes
IAPR Conference in, Hamar, Norway, August 21-24, 2017
Lindgren, Tomas; Sonnenschein, Hannes

Med en bakgrund inom pedagogik har jag haft förmånen att undervisa inom flera kurser inom religionsvetenskap. Jag har ansvarat för undervisningen i grundkurserna Religion och samhälle, Judendom och Islam, Religionspsykologi, samt Urkunder. Dessutom har jag haft privilegiet att handleda polisaspiranters T3-uppsatser, där jag har bistått med vägledning och stöd genom deras akademiska skrivprocess. Genom dessa erfarenheter har jag förvärvat en förståelse för de pedagogiska utmaningar och belöningar som kommer med att handleda och undervisa studenter inom religionsvetenskapen.