"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Helen Strömberg

Helen Strömberg

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Enheten för ekonomisk historia
Plats
Samhällsvetarhuset (ingång närmast lärarhuset), plan 5. , Biblioteksgränd 4, (Rum: A5 10 16) Umeå universitet, 901 87 Umeå
1959 års ekonomiska historia: en festskrift i samband med professor Lena Andersson-Skogs 60-årsdag 2019, Umeå: Enheten för ekonomisk historia, Umeå universitet 2019 : 18-22
Strömberg, Helén
Genusperspektiv på vård och omvårdnad, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 31-51
Strömberg, Helén
Genusperspektiv på vård och omvårdnad, Lund: Studentlitteratur AB 2017 : 185-198
Strömberg, Helén
Lund: Studentlitteratur AB 2017
TRUM-rapport, 2011:01
Strömberg, Helén
Kvinnors företagande - mål eller medel?, Stockholm: SNS förlag 2011 : 161-186
Strömberg, Helén; Wennberg, Lena
Genusperspektiv på vård och omvårdnad, Lund: Studentlitteratur AB 2010 : 57-74
Strömberg, Helén
Genusperspektiv på vård och omvårdnad, Lund: Studentlitteratur AB 2010 : 187-200
Strömberg, Helén
Lund: Studentlitteratur AB 2010
Genusperspektiv på vård och omvårdnad
Strömberg, Helén
Umeå studies in economic history, 29
Strömberg, Helen