"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Helena Fordell

MD PhD neurolog, forskar om stroke och hur vi kan använda teoretiskt designade metoder för att stimulera hjärnans reparationsprocesser med träning i XR

 

 

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som överläkare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Neurovetenskaper
Plats
Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet, Klinisk vetenskap Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag är disputerad specialistläkare i Neurologi och forskar om stroke med särskild inriktning mot hur vi kan använda teoretiskt designa metoder för att stimulera hjärnans reparationsprocesser, neuroplasticitet i rehabilitering där jag använder eXtendedReality (XR:VR, MR och AR) för Enriched Rehabilitation. I nationella och internationella samarbeten fortsätter min forskning om diagnostik och behandling av kognitiva funktioner tex spatialt neglekt efter stroke. I internationella expertgrupper vi tar fram guidelines om hur diagnostik och rehabilitering bör utföras på ett vetenskapligt baserat sätt. Tillsammans med forskare vid Oxford Universitet validerar vi 2024 digitala lösningar för att tid och resurs effektivt screeninga och diagnostisera kognitiva nedsättningar i klinisk strokevård, med Oxford Cognitive Screen (OCS). Den rekommenderade metodn OCS finns nu i Svensk översättning. Fortsatt validering av RehAtt metoden för berikad rehabilitering i XR sker i samrbeten med forskare på ledande institutioner i EU, UK och USA. I RehAtt ges multisensoriskt stimulerande och engagerande träning via internativa 3D-hologram som ses i rummet via Smarta Glasögon,  Mixed Reality. RehAtt metoden är en kombination av kognitiv och fysisk träning, vid behov ärven ett specifikt fokus på intensiv handträning sk CI terapi i XR. Under 2024 färdigställs och valideras RehAtt för stroke hemrehabilitering, med telemedicinskt stöd av terapeut för individualiserad, sk Precisions rehabilitering. 

European Journal of Neurology, John Wiley & Sons 2022, Vol. 29, (9) : 2596-2606
Moore, Margaret; Milosevich, Elise; Beisteiner, Roland; et al.
Neuropsychological rehabilitation (Print), Routledge 2021, Vol. 31, (9) : 1495-1526
Checketts, Matthew; Mancuso, Mauro; Fordell, Helena; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2019, Vol. 139, (3) : 254-259
Wåhlin, Anders; Fordell, Helena; Ekman, Urban; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2018, Vol. 138, (4) : 284-292
Ekman, Urban; Fordell, Helena; Eriksson, Johan; et al.
International Journal of Stroke, Sage Publications 2018, Vol. 13 : 50-50
Fordell, Helena; Wåhlin, Anders; Ekman, U.; et al.
International Journal of Stroke, Sage Publications 2018, Vol. 13 : 42-42
Fordell, Helena; Wåhlin, Anders; Ekman, U.; et al.
Topics in Stroke Rehabilitation, Taylor & Francis Group 2016, Vol. 23, (3) : 191-199
Fordell, Helena; Bodin, Kenneth; Eklund, Anders; et al.
Acta Neurologica Scandinavica, John Wiley & Sons 2011, Vol. 123, (3) : 167-174
Fordell, Helena; Bodin, Kenneth; Bucht, Gustaf; et al.