"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hinduja Bhuvanendran

Jag är doktorand i Niccolò Maccaferris forskningsgrupp.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Doktorand vid Institutionen för fysik Enhet: Ultrafast Nanoscience
Plats
Fysikhuset, plan 1, Linnaeus väg 24, FA112 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand i fysik i Nicolò Maccaferri lab. Min forskning fokuserar främst på 2D IR-spektroskopi av biomolekyler i molekylära fingeravtrycksregioner.

Mitt examensarbete handlade om optisk pincett.

 

Journal of Optics, Institute of Physics (IOP) 2024, Vol. 26, (4)
Tapani, Tlek; Lin, Haifeng; de Andres, Aitor; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt