"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Huei-Yi Lai

Jag är ‘EC’ postdoktor i Aftab Nadeems forskargrupp på Institutionen för molekylärbiologi. Min forskning fokuserar på bakteriell anpassning hos amöbor.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för molekylärbiologi Enhet: Grupp Aftab Nadeem
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag erhöll en doktorexamen 2023 från Massey University i Nya Zeeland. Under ledning av professor Tim Cooper undersökte jag de evolutionära mekanismerna i labbet som kan forma förekomsten av antibiotikaresistensgener i bakterier utanför labbet. Innan mina doktorandstudier undersökte jag den molekylära utvecklingen av essentiella gener i jäst i laboratoriet hos Professor Jun-Yi Leu vid Academia Sinica i Taiwan.

Jag är ’Excellence of Choice’ postdoktor i Aftab Nadeem lab vid Umeå universitet sedan 2024 och studerar det intracellulära livet och anpassningen av bakterier i amöbor. Predation av amöbor på bakterier kan negativt välja bakterier som motstår predationen eller till och med skada predatorn. Bakteriers resistens och patogenicitet mot amöbor föreslås vara ursprunget till den bakteriella virulensen hos människor. Jag forskar om den molekylära/genetiska basen som ligger till grund för bakteriens resistens mot amöbor och den bakteriella anpassningen till det intracellulära som lever i amöbor.

Forskargrupper

Gruppmedlem