"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock

Laura Carroll Lab

Forskargrupp Vi utvecklar och använder bioinformatiska metoder för att övervaka och bekämpa spridningen av bakteriella patogener.

För mer information, gå till vår hemsida: microbe.dev

(Meta)genomisk sekvensering spelar en allt mer avgörande roll i klinisk och folkhälsomikrobiologi. Som sådan växer mängden offentligt tillgängliga (meta)genomiska data från mikrober – inklusive patogener – snabbt. Som en mikrobiologigrupp inriktad på beräkning utvecklar och använder vi bioinformatiska tillvägagångssätt, som kan utnyttja dessa enorma datamängder för att förbättra patogenövervakning, källspårning, utbrottsdetektering och riskutvärderingsinsatser.

Vi utvecklar och distribuerar:

(i) fylodynamiska modeller, som kan användas för att spåra utvecklingen och överföringen av zoonotiska patogener mellan djurreservoarer och den mänskliga befolkningen;

(ii) metoder för maskininlärning, som kan användas för att identifiera mikrobiella genomiska determinanter associerade med fenotyper av klinisk och industriell betydelse (till exempel värdsjukdomstillstånd, fenotyper av antimikrobiell resistens);

(iii) multiomics-metoder, som kan användas för att förutsäga patogenvirulenspotential. Vi brinner också för att överbrygga klyftan mellan experimentella och beräkningsmikrobiologer genom att göra (meta)genomiska dataanalysmetoder tillgängliga och tillgängliga för alla genom undervisning och uppsökande verksamhet.

Forskningen finansieras av the SciLifeLab och Wallenberg National Program for Data-Driven Life Science, DDLS.

Forskningsledare

Laura Carroll
Biträdande universitetslektor, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR)

Forskningsområde

Infektionsbiologi

Externa finansiärer

SciLifeLab, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Externa finansiärer

Eric Libby and Laura Carroll sit in IceLab against a background wallpaper of birds
Modellera hur en mikrob kan skilja vän från fiende

Enda DDLS-finansierade doktorandprojekt till Umeå universitet i stark miljö inom UCMR, MIMS och Icelab.

Lär känna Laura Carroll – ny UCMR PI

UCMR PI Laura Carroll startar sin egen forskargrupp och lär sig det svenska akademiska systemet.

Senast uppdaterad: 2024-04-27