"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hussein Haggag

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Första forskningsingenjör vid Kemiska institutionen
Plats
KBC-huset (KB), Linnaeus väg 10 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som första forskningsingenjör till Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
Plats
Kemihuset (K), Campus, Umeå Umeå universitet, 901 87 Umeå
IWESQ 2022 + APSEDEI 2022: Joint Short Paper Proceedings of the 4th International Workshop on Experience with SQuaRE Series and Its Future Direction, and 1st Asia-Pacific Software Engineering and Diversity, Equity, and Inclusion Workshopco-located with 29th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2022) : 69-77
Giriraj, Ashwinraj; Haggag, Sherif; Haggag, Hussein
IWESQ 2022 + APSEDEI 2022: Joint Short Paper Proceedings of the 4th International Workshop on Experience with SQuaRE Series and Its Future Direction, and 1st Asia-Pacific Software Engineering and Diversity, Equity, and Inclusion Workshopco-located with 29th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC 2022) : 60-68
Jadhav, Kalpit; Haggag, Sherif; Haggag, Hussein