"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kemiska institutionen

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har över 200 anställda, varav 40-50 forskarstuderande. Institutionen bedriver framgångsrik forskning och undervisning som på många olika sätt berör viktiga vetenskapliga utmaningar och bidrar till utvecklingen mot ett samhälle som präglas av hållbarhet och god hälsa.

Forskning

Forskning vid Kemiska institutionen

Läs mer om forskningen vid Kemiska Institutionen

Samarbeta med oss

Samverka med oss....

Utbildning

Vår forskarutbildning

Är du intresserad av forskning i kemi? Här kan du läsa mer.

Om institutionen

Kemiska institutionen är en av de största institutionerna inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har över...