"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Ingrid Bergqvist

Ingrid Bergqvist

Doktorand i pedagogiskt arbete. Mitt projekt rör slöjdundervisning, hållbar utveckling och globala utmaningar.

 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand inom pedagogiskt arbete, antagen HT18 vid Humanistiska fakultetens forskarskola. Mitt projekt handlar om skolämnet slöjd och slöjdundervisning och på vilket sätt slöjdlärare arbetar med hållbar utveckling och globala utmaningar. Jag arbetar även vid Linköpings universitet, främst inom lärarutbildning i slöjd och estetiska ämnens didaktik.
Utbildning: Legitimerad Grundskollärare 4- 9 textilslöjd/svenska/bild. Magisterexamen inom pedagogiskt arbete med estetisk inriktning. Genomfört fältarbete via Minor Field Studies på lärarutbildning i Pretoria, Sydafrika om lärares bedömning av studenters arbete inom bildämnet. Är utbildad inom konsthistoria samt dräkt och interiörhistoria.
Övrigt: Arbetat som sakunnig för Skolverkets inom bedömningsstöd för slöjd samt nationella utvärderingar av slöjdämnet.