"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Irina Iakovleva

Jag är proteinkemist i grunden och de senaste åren har jag ägnat mig åt proteinforskning, specifikt på amyloida sjukdomar.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Staff scientist vid Kemiska institutionen
Plats
KB.E4, Linnaeus väg 10 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Under min doktorandtid har jag mest arbetat med serumproteinet transthyretin (TTR), vars aggregering leder till sjukdomar som betecknas TTR-related amyloidosis (ATTR). Transthyretin tillhör till en familj av proteiner som under specifika förhållanden omvandlas till välorganiserade fibriller med skadlig karaktär, så kallade  amyloider. Mekanismen som leder till den patologiska proteinsaggregeringen är okänd, vilket bromsar utvecklingen av botemedlet för dessa sjukdomar. 

Den största terapeutiska utmaningen är att kunna förhindra amyloidbildningen och rensa bort de redan bildade fibrillerna. Därför vill jag veta hur TTR-fibriller bildas och vilka strukturella omvandlingar som sker med proteinet under amyloidosis. Dessa frågor har drivit mig framåt under mina studier som postdoktor. För att få svar på mina frågor använder jag kryoelektronmikroskopi (Cryo-EM) och andra biokemiska och biofysiska metoder.

Nature Communications, Nature Publishing Group 2021, Vol. 12, (1)
Iakovleva, Irina; Hall, Michael; Oelker, Melanie; et al.
Data in Brief, Elsevier 2018, Vol. 19 : 1166-1170
Brännström, Kristoffer; Gharibyan, Anna L.; Islam, Tohidul; et al.
Journal of Molecular Biology, Elsevier 2018, Vol. 430, (13) : 1940-1949
Brännström, Kristoffer; Islam, Tohidul; Gharibyan, Anna L.; et al.
Journal of Molecular Biology, Elsevier 2018, Vol. 430, (17) : 2722-2733
Nilsson, Lina; Pamrén, Annelie; Islam, Tohidul; et al.
Environmental Science and Technology, American Chemical Society (ACS) 2018, Vol. 52, (20) : 11865-11874
Zhang, Jin; Grundström, Christin; Brännström, Kristoffer; et al.
Umeå University medical dissertations, 1826
Iakovleva, Irina
PLOS ONE, Public Library Science 2016, Vol. 11, (4)
Iakovleva, Irina; Begum, Afshan; Brännström, Kristoffer; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2016, Vol. 11, (4)
Nilsson, Lina; Larsson, Andreas; Begum, Afshan; et al.
Environmental Science and Technology, Vol. 50, (21) : 11984-11993
Zhang, Jin; Begum, Afshan; Brännström, Kristoffer; et al.
PLOS ONE, Public Library Science 2015, Vol. 10, (5)
Iakovleva, Irina; Begum, Afshan; Pokrzywa, Malgorzata; et al.
Journal of Medicinal Chemistry, Vol. 58, (16) : 6507-6515
Iakovleva, Irina; Brännström, Kristoffer; Nilsson, Lina; et al.
PLOS ONE, Vol. 9, (3) : e90857-
Brännström, Kristoffer; Lindhagen-Persson, Malin; Gharibyan, Anna L.; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem