"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jakob Wickzell

Jag är doktorand i pedagogiskt arbete. Mitt forskningsprojekt handlar om platsens betydelse för lärare inom grundskolans estetiska ämnen i norra Sveriges landsbygdsområden.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå
Anknytning
Anknuten som doktorand till Arktiskt centrum vid Umeå universitet (Arcum) Enhet: Arktisk forskarskola med inriktning mot hållbar utveckling
Plats
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 3 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är doktorand vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen och är knuten till Arktiskt centrum vid Umeå universitet. Jag har en bakgrund som musiklärare och har tidigare arbetat inom grundskolan. Min forskning är inom pedagogiskt arbete och undersöker platsens betydelse för lärare inom estetiska ämnen i norra Sveriges landsbygdsområden. Det innefattar både hur arbetet, och möjligheterna till arbete, för dessa lärare formas av platsen, samt hur det lokala påverkar undervisningens innehåll. 

Forskningsprojekt

10 oktober 2023 till 10 oktober 2028

Jag undervisar i musik inom lärarutbildningen och i fristående kurser. Mina undervisningsområden är huvudsakligen arrangering, komposition och musikteori, samt trummor och slagverk.