"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hållbart arbete som och med rekrytering av behöriga lärare inom estetiska ämnen i svenska Arktis

Doktorandprojekt Syftet med den här avhandlingen är att skaffa kunskap om, analysera och diskutera faktorer som är avgörande för rekrytering av behöriga lärare inom bild- respektive musikämnet i norra Sveriges landsbygdskommuner med ett fokus på social hållbar utveckling.

För alla barn är det en demokratisk rättighet att få bra utbildning. Ett sätt att höja kvaliteten på undervisningen i skolan är genom utbildning av lärare, vilket säkerställs genom lärarlegitimation. Det finns i Sverige geografiska skillnader i andelen behöriga lärare. Norra delen av landet består till stor del av landsbygdsområden. I dessa områden finns det svårigheter med att rekrytera behöriga lärare, i synnerhet inom de praktiskt-estetiska ämnena.

Projektansvarig

Jakob Wickzell
Doktorand
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 64

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-10-10 2028-10-10

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Institutionen för estetiska ämnen

Forskningsområde

Utbildningsvetenskap

Projektbeskrivning

I det här avhandlingsarbetet undersöks vilka faktorer som påverkar bild- respektive musiklärares val av att jobba i norra Sveriges landsbygdsområden och vilken inverkan de har på undervisningen. Studien granskar även vilka förhållningssätt landsbygdens rektorer och kommunpolitiker inom utbildningsförvaltning har för att främja en hållbar utveckling av behöriga lärare inom estetiska ämnen, samt hur de tolkar och realiserar bestämmelser från statlig till kommunal nivå.

Senast uppdaterad: 2024-01-17