"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jason Murphy

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för diagnostik och intervention
Plats
5A, Målpunkt H62, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå

Jag heter Jason Murphy och är legitimerad sjuksköterska som länge haft ett genuint intresse i katastrofmedicin. Utöver min forskning, som fokuserar på sjukvården inom katastrofmedicinsk beredskap, deltar jag i internationella uppdrag i katastrofdabbade områden. 

Jag disputerade 2022, och nu fortsätter jag att bedriva forskning och undervisning inom katastrofmedicin på Kunskapscentrum för Katastrofmedicin, som hör till Institutionen för diagnostik och intervention.