"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Pixabay.com

Kris och katastrofberedskap i norra regionen med fokus på CRN

Forskningsprojekt Den gröna omställningen påverkar samhällsutvecklingen i Sverige. Omställningen sker i hela landet och syns tydligt i Norrland där stora industriella etableringar bidrar till att befolkningsunderlaget ökar kraftigt och infrastrukturen förändras. Vilka utmaningar de nya industrierna kan medföra är oklart och behöver studeras.

...

Projektansvarig

Jason Murphy
Övrig/annan befattning
E-post
E-post
Lina Gyllencreutz
Universitetslektor med förenad klinisk anställning
E-post
E-post
Telefon
0660-29 25 29
Pia Hedberg
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 98 58

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2023-01-01

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för diagnostik och intervention

Projektbeskrivning

En känd risk för särskilda händelser och kan förväntas öka är inblandningen av kemiska och radionukleära (CRN) ämnen. Till exempel ökar transporter med farligt gods och detta kan innebära en risk för insatspersonal och allmänhet vid trafikincidenter eller vid ovarsam hantering. En ökad kunskap om händelser i riskfyllda miljöer är efterfrågad. KcKM tillhandahåller en instruktörskurs ”Omhändertagande i Riskfylld Miljö” (O.R.M) för blåljuspersonal med syfte att nå ut till all personal inom prehospital- och akutsjukvård. En utvärdering av instruktörskurs för omhändertagande i riskfyllda miljöer (ORM) har skett med goda resultat.

Akutsjukvården idag syns sakna kunskap om specifika skadepanoraman gällande särskilda händelser och stöd och struktur för beslutsfattande i sådana situationer. Morbiditet och mortalitet som orsakas av särskilda händelser kan minimeras av en väl förberedd sjukhusorganisation. Sjukhusens respons och förmåga vid särskilda händelser är beroende av den lokala särskilda sjukvårdsledningens (LSS) beslutsfattande förmåga.

Beslutsfattande är ofta beroende av en korrekt uppfattning av lägesbilden men det är en känd utmaning att underlaget ofta baseras på begränsad eller bristfällig information. Tidigare forskning indikerar att överdriven respons från LSSL kan innebära allvarliga och negativa konsekvenser för inneliggande patienter, detta stämmer även för preshopital sjukvårdsledning på skadeplats vid särskilda händelser. Föra att minimera konsekvenserna av en särskild händelse och för att främja ett mer proaktivt och evidensbaserat beslutsfattande behöver faktorer som påverkar ledningsförmågan att kartläggas. Dessa faktorer kan generera underlag för utveckling av implementerbara verktyg som stödjer beslutsfattande och respons.

Senast uppdaterad: 2024-05-07