"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jean Descarpentrie

Jag är postdoc och arbetar i Teresa Frisans grupp vid Institutionen för molekylärbiologi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som postdoktor till Institutionen för molekylärbiologi
Plats
6K och 6L, Sjukhusområdet Umeå universitet, 901 87 Umeå

2021 tog jag min doktorsexamen i cellbiologi och fysiopatologi vid Bordeaux University (Frankrike), under handledning av Dr Abdel-Majid Khatib.

Mitt doktorandprojekt syftade till att förstå rollen av proproteins convertaser (PC) i koloncancerstamcellers (CSCs) egenskaper, särskilt på cancerstamcellsmarköruttryck, proliferation, invasivitet och kemoresistens. Jag utvärderade också korrelationen mellan KRAS/BRAF-mutationer och PC i CSC-maligna fenotyper.

Under min ettåriga postdoc fokuserade jag mitt arbete på PC:ers roll i pankreascancerstamceller och på användningen av naturliga extraktmolekyler som potenta PC-hämmare. Denna nya klass av inhibitorer minskar självförnyelsen av stamceller i bukspottkörtelcancer samt stamcellsfrekvensen och ökar deras kemokänslighet.

I min nuvarande forskning undersöker jag sambandet mellan mutationsprofiler av pankreascancer och immunmikromiljön relaterad till patientens mående. jag är postdoc i Teresa Frisans lab.

Forskargrupper

Gruppmedlem