"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jenny Nilsson

Utbildningssamordnare vid Kansliet för samhällsvetenskap.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Utbildningssamordnare vid Kansliet för samhällsvetenskap
Plats
Förvaltningshuset, plan 3, Universitetstorget 16 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina arbetsuppgifter innebär samordning och handläggning av utbildningsfrågor av olika slag. Att vara ett stöd och support till fakultetens institutioner i frågor rörande regler, studentärenden och tidsplanering av programförändringar. 

Exempel på ansvarsområden är:

Selmaansvarig på kansliet

Sekreterare i fakultetens Utbildningskommitten

Koordinera Nätverksträffar för studievägledare och studieadministratörer

Studentrekrytering kopplat till universitetets gemensamma aktiviteter kring nationella och regionala utbildningsmässor

Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2019 : 10-10
Hakelind, Camilla; Nilsson, Jenny