Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Erik Persson

Erik Persson

Jag sysslar främst med kommunikationsfrågor på Arkitekthögskolan. Jag är också Umeå universitets koordinator för det alternativa urvalet Arkitektprovet. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Administratör (tjänstledig) vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet
Plats
Arkitekhögskolan, Östra Strandgatan 30c Umeå universitet, Arkitekthögskolan, SE-90187 Umeå

Jag har arbetat på Arkitekthögskolan sedan 2015 och mina huvudsysslor är att sköta institutionens kommunikation. Det är jag som har hand om Arkitekthögskolans webbplats, sociala medier, nyhetsbrev, informationsskärmar i byggnaden liksom institutionens publikationer. Sedan 2016 är jag även Umeå universitets koordinator för det alternativa urvalet Arkitektprovet som används för antagning till de fyra svenska arkitektutbildningarna (UmU, LTH/LU, KTH och Chalmers).

Vid sidan av min tjänst på institutionen arbetar jag periodvis också som skribent och föreläsare. Jag har jag skrivit journalistiska, populärvetenskapliga och akademiska artiklar liksom bokkapitel och förord i ämnesområdena arkitektur, stadsbyggnad och sociala rörelser. Mina texter har bland annat publicerats i Västerbottens-Kuriren, ETC, Tidningen Arkitektur och Provins. Som föreläsare har jag bland annat hållit föredrag i Arkitekthögskolans samhällsplaneringskurser, på Umeå universitets kandidat- och masterprogram i samhällsplanering, på det nationella forskarutbildningsprogrammet i kulturgeografi, på samhällsplaneringskurser vid Göteborgs universitet, på forumet Bostadsvrålet, litteraturfestivalen Littfest och för olika arkitektkontor. 

Orädda städer: en guide till den globala municipalistika rörelsen, Lode förlag 2022 : 8-17
Malin, Widehammar; Persson, Erik
Umeå University 2021
UMA Works 2020, Umeå: Umeå University 2020 : 32-33
Collevecchio, Carla; Conway, Richard; Van Toorn, Roemer; et al.
Umeå University 2020
Västerbottens-Kuriren, Umeå: 2019 : 22-23
Persson, Erik
Ockuperat!: svenska husockupationer från 1968 till 2018, Stockholm: Verbal förlag 2019 : 163-174
Persson, Erik
Västerbottens-Kuriren
Persson, Erik
Arkitektur: byggnad, interiör, plan, landskap, Stockholm: Arkitektur Förlag AB 2018, (8) : 36-43
Persson, Erik
Västerbottens-Kuriren
Persson, Erik
Västerbottens-Kuriren
Persson, Erik
Västerbottens-Kuriren
Persson, Erik
Västerbottens-Kuriren, Umeå: 2016 : 22-22
Persson, Erik
Västerbottens-Kuriren, Umeå: 2016 : 60-60
Persson, Erik
Provins, Norrländska litteratursällskapet 2015, (3)
Persson, Erik
Tidningen Syre
Persson, Erik; Johansson, David
Fronesis, Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis 2015, (52-53) : 240-252
Örestig, Johan; Bäckström, Hanna; Persson, Erik
Avtryck från ovanlandet: = Contemporary art from Sápmi, Umeå: Bildmuseet 2014 : 74-75
Persson, Erik
Arkitektur: byggnad, interiör, plan, landskap, Stockholm: Arkitektur Förlag 2014, (8) : 38-41
Persson, Erik
Provins : Norrländsk litterär tidskrift, Umeå: Norrländska litteratursällskapet 2014, (1) : 30-33
Persson, Erik

I min nuvarande roll arbetar jag inte med undervisning. Jag föreläser dock periodvis på kurser/program i samhällsplanering, arkitektur och konst på Umeå universitet liksom på andra lärosäten. Mina föreläsningar fokuserar särskilt på stadsomvandlingar, processer där stadsförnyelse skapar bortträngning (gentrifiering), platsmarknadsföring, den geografiska relationen mellan vissa platsers tillväxt och andra platsers avveckling/avfolkning samt på olika former av social organisering och motstånd (aktivism, folkrörelser, kampanjer) relaterade till nämnda förlopp och aktiviteter. Särskilt mycket har jag studerat, skrivit och föreläst om Umeås stadsutveckling från 1960-talet och framåt med ett särskilt fokus på den stadsomvandling som skedde på 2010-talet i samband med att staden var EU:s kulturhuvudstad.