Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Johan von Boer

Johan von Boer

Arbetar med utveckling av forskningsverktyg med inriktning mot webbklienter och datavisualisering.

Verksam vid

Anknytning
Systemutvecklare vid Humlab Roll: IT-ansvarig
Plats
Samhällsvetarhuset, Humlab är beläget under UB Umeå universitet, 901 87 Umeå

Johan von Boer arbetar inom flertalet av Humlabs forskningsprojekt med utveckling av forskningsverktyg. Många av projekten han är involverad i innehåller inslag av data-visualisering och GIS. Han har ett fokus på klientside-programmering av webbapplikationer, där jag arbetar inom hela spannet från kontakt med klient, kravspecificering, design/layout samt implementation. Von Boer har dock även flerårig erfarenhet av serverside-utveckling i tidigare projekt.

Förutom detta har han arbetat med miljöutveckling i samtliga Humlabs lokaler genom projektering av tekniska installationer och har även viss erfarenhet av att jobba med utveckling av digitala konstverk i samverkansprojekt med konstnärer.