"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

VISEAD: Vidareutveckling av den miljöarkeologiska databasen (SEAD) för tvärvetenskapliga studier av globala utmaningar med nya forskningsområden och användargrupper

Forskningsprojekt VISEAD syftar till att addera funktioner till den etablerade plattformen SEAD (Strategic Environmental Archaeology Database) för att ge stöd till analysmetoder som ligger i framkanten av den arkeologiska forskningen.

Projektet är ett samarbete mellan fyra arkeologiska forskningslaboratorier, ett professionellt systemutvecklingsteam och Länsstyrelsen Västerbotten. Vi kommer att kartlägga och mata in nya datatyper i SEAD:s befintliga katalog av data på bl.a. insekter, växter, pollen och markkemi skapas en världsunik databasplattform. VISEAD kommer att utgöra en resurs för ett brett spektrum av forskningsämnen från arkeologi och geologi till hälsa, naturvård och kulturarvs-studier.

Projektansvarig

Philip Buckland
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 52 92

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-01-01 2018-12-31

Finansiering

Riksbankens Jubileumsfond, 2016-2018: 5 426 662 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Arktiskt centrum vid Umeå universitet, Humlab, Institutionen för idé- och samhällsstudier

Forskningsområde

Arkeologi, Digital humaniora, Geovetenskap, Historia

Projektbeskrivning

Det kommer att vara möjligt att bedriva tvärvetenskapliga studier kring globala utmaningar ur ett långtidsperspektiv i en aldrig tidigare skådad omfattning.

VISEAD syftar till att addera funktioner till den etablerade plattformen SEAD (Strategic Environmental Archaeology Database) för att ge stöd till analysmetoder som ligger i framkanten av den arkeologiska forskningen. Projektet syftar också till att öka användningen av tvärvetenskapliga arkeologiska forskningsdata vid förvaltningsmyndigheter och konsulter samt i andra infrastruktur. Utveckling kommer att ske genom samarbete mellan fyra arkeologiska forskningslaboratorier, ett professionellt systemutvecklingsteam och Länsstyrelsen Västerbotten. Personal inom projektet kommer att utföra systemanalyser och mata in nya data i form av resultat från dendrokronologi och vedanalys, keramisk geokemi och analys av ämnesspecifika stabila isotoper och lipider. Genom att lägga till dessa datatyper i SEAD:s befintliga katalog av data på bl.a. insekter, växter, pollen och markkemi skapas en världsunik databasplattform. VISEAD kommer att utgöra en resurs för ett brett spektrum av forskningsämnen från arkeologi och geologi till hälsa, naturvård och kulturarvs-studier. Det kommer att vara möjligt att bedriva tvärvetenskapliga studier kring globala utmaningar ur ett långtidsperspektiv i en aldrig tidigare skådad omfattning. Systemet kommer också att kunna användas för att bl.a. underlätta länsstyrelsens riskanalys kring klimatförändringar och påverkan på kulturarvet. All data kommer att kvalitetssäkras och finnas tillgängligt genom online Open Access.

Senast uppdaterad: 2020-05-13