"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Johanna Jonsson

Doktorand i pedagogiskt arbete med inriktining mot förskolan. Mitt doktorandprojekt handlar om hur undervisning icensätts och synliggörs i förskolan. 

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som doktorand till Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 4
Plats
Naturvetarhuset, huskropp NB, Johan Bures väg 14 Umeå universitet, 90187 Umeå

Jag är anställd som kommundoktorand vid Piteå kommun och instutionen för tillämpad utbildningsvetenskap. Mina forskningsintressen handlar om undervisning i förskolan, barns delaktighet och inflytande samt förskollärares professionella utveckling. Jag har en 10 årig bakgrund som förskollärare och har alltid varit intresserad av forskning och utveckling när det kommer till förskolans verksamhet.

Mitt avhandlingsarbete handlar om att synliggöra möjligheter och utmaningar för undervisning under hela dagen i förskolan. Projektet i stort fokuserar på hur pedagoger iscensätter undervisning: under vilka tider under dagen, i vilka sammanhang, aktiviteter och miljöer samt vilket kunskapsmål från läroplanen som de lägger fokus på. I min första delstudie kommer jag studera förskollärare och andra pedagoger i möten och samtal med barnen under hela dagar i förskolan och i min andra delstudie kommer jag att studera hur forskningscirkeln/kollegiala samtal kan hjälpa förskollärare att utveckla undervisningen utomhus. Fokus för hela avhandlingsprojektet blir att titta på hur förskollärare och andra pedagoger iscensätter undervisning som kan vara levande hela dagen, där planerade och spontana undervisningsaktiviteter synliggörs som komplement till varandra i växelverkan.