"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Jonas Eriksson Ström

Doktorerar på KOL ur ett immunologiskt och epigenetiskt perspektiv.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Enhet: Lungmedicin
Plats
Byggnad 1A, plan 4, målpunkt B41, Norrlands universitetssjukhus Umeå universitet, 901 85 Umeå
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2024, Vol. 209, (1) : 119-120
Lundquist, Anders; Lindberg, Anne; Eriksson Ström, Jonas; et al.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2023, Vol. 208, (10) : 1063-1074
Backman, Helena; Blomberg, Anders; Lundquist, Anders; et al.
Umeå University medical dissertations, 2214
Eriksson Ström, Jonas
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, American Thoracic Society 2023, Vol. 208, (4) : 461-471
Malinovschi, Andrei; Zhou, Xingwu; Andersson, Anders; et al.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology, American Thoracic Society 2022, Vol. 66, (6) : 638-647
Eriksson Ström, Jonas; Kebede Merid, Simon; Pourazar, Jamshid; et al.
Clinical Physiology and Functional Imaging, John Wiley & Sons 2021, Vol. 41, (2) : 181-191
Torén, Kjell; Schiöler, Linus; Lindberg, Anne; et al.
Respiratory Research, BioMed Central 2020, Vol. 21, (1)
Eriksson Ström, Jonas; Pourazar, Jamshid; Linder, Robert; et al.
European Respiratory Journal, Sheffield: European Respiratory Society Journals 2019, Vol. 54
Eriksson Ström, Jonas; Pourazar, Jamshid; Linder, Robert; et al.
Respiratory Research, BMC 2018, Vol. 19
Eriksson Ström, Jonas; Pourazar, Jamshid; Linder, Robert; et al.
European Clinical Respiratory Journal, Taylor & Francis 2017, Vol. 4
Lindberg, Anne; Linder, Robert; Backman, Helena; et al.