Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 28 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Jonathan Wedman

Jonathan Wedman

Forskare i beteendevetenskapliga mätningar, med särskilt fokus på provkonstruktion, storskaliga mätningar, bedömning i skolan och rättssäker examination.

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 3, Plan 5
Plats
Naturvetarhuset plan 5, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
2018
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2018, Vol. 62, (6) : 959-970
Wedman, Jonathan
2017
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 10
Wedman, Jonathan
2015
Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol. 20
Wedman, Jonathan; Lyrén, Per-Erik
2014
Umeå: Umeå universitet 2014
Lyrén, Per-Erik; Rolfsman, Ewa; Wedman, Jonathan; et al.
Scandinavian Journal of Educational Research
Wedman, Jonathan

Forskargrupper

Gruppmedlem