"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Jonathan Wedman

Jonathan Wedman

Forskare i beteendevetenskapliga mätningar, med särskilt fokus på provkonstruktion, storskaliga mätningar, bedömning i skolan och rättssäker examination.

Pedagogisk meritering: Excellent lärare

Kontakt

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap Enhet: Plan 3, Plan 5
Plats
Naturvetarhuset plan 5, huskropp NB, Johan Bures väg 16 Umeå universitet, 90187 Umeå
Anknytning
Anknuten som övrig/annan befattning till Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
Plats
Hus G, Naturvetarhuset plan 2, Johan Bures väg 16 Universitetspedagogik och lärandestöd, 901 87 Umeå
Umeå: 2023
Båth, Katharina; Mårell-Olsson, Eva; Wedman, Jonathan; et al.
Umeå: Giraffhuset 2022
Wedman, Jonathan
Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet 2021 : 11-11
Wedman, Jonathan
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2018, Vol. 62, (6) : 959-970
Wedman, Jonathan
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 10
Wedman, Jonathan
Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol. 20
Wedman, Jonathan; Lyrén, Per-Erik
Umeå: Umeå universitet 2014
Lyrén, Per-Erik; Rolfsman, Ewa; Wedman, Jonathan; et al.

Forskargrupper

Gruppmedlem