"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Brunnegård

Universitetslektor och ämnesföreträdare i logopedi på Institutionen för klinisk vetenskap. Förenad anställning som logoped på Region Västerbotten.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Logopedi Roll: Avdelningschef
Plats
1B, Norrlands universitetssjukhus, 126A Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag är lektor i logopedi och ämnesföreträdare för logopedi på Institutionen för klinisk vetenskap vid Medicinska fakulteten. Jag är också legitimerad logoped med många års erfarenhet av logopediskt arbete på Norrlands universitetssjukhus (NUS). Jag jobbar med ledning, undervisning och forskning på Umeå universitet och som logoped i läpp-käk-gomspaltteamet (LKG-teamet) på NUS.

I LKG-teamet följer vi barn i Norra sjukvårdsregionen som har någon form av LKG-spalt, från födsel till 19 års ålder. Teamet har ansvar för planering och genomförande för en stor del av den intervention som kan behövas.

Uppdraget som logoped i LKG-teamet har format min verksamhet som forskare. Min avhandling handlade om olika aspekter av bedömning av talet vid LKG och särskilt om bedömning av nasal klang (nasalitet), både akustisk och audioperceptuell bedömning. Forskningsprojekt som jag är involverad i idag handlar till stor del om att utvärdera hur olika behandlingar (ofta kirurgisk behandling) påverkar klangen och talet vid LKG. Jag är med i ett nationellt närverk där vi driver flera olika projekt inom detta område men vi har även lokal forskning. Studierna är ofta audioperceptuella studier, alltså lyssnarstudier där utvärderingen består av fonetisk transkription eller skattning av olika variabler i talet. Jag forskar både tillsammans med andra logopeder och med plastikkirurger, tandläkare och andra yrkesgrupper. Utöver bedömning och utveckling av talet vid LKG är jag också intresserad av  barns språkutveckling, särskilt den tidiga utvecklingen. Där medverkar jag just nu i uppstartsfasen i ett par projekt.

Jag undervisar både inom området nasalitet och talavvikelser relaterade till LKG-spalt och andra kurser på logopedprogrammet. Jag började undervisa redan när jag jobbade heltid som logoped och har sedan fortsatt undervisa i olika omfattning.

Jag disputerade 2008 och har jobbat som lektor på Umeå universitet sedan 2009. Jag har i perioder varit programrådsordförande för logopedprogrammet vilket ger en bred inblick i arbetet med undervisning och organisationen av ett universitetsprogram. Jag började jobba som logoped på NUS 1998.

Logopedics, Phoniatrics, Vocology, Taylor & Francis 2024, Vol. 49, (1) : 27-33
Klintö, Kristina; Hagberg, Emilie; Havstam, Christina; et al.
New England Journal of Medicine, Massachusetts Medical Society 2023, Vol. 389, (9) : 795-807
Gamble, Carrol; Persson, Christina; Willadsen, Elisabeth; et al.
Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, Medical Journals Sweden AB 2023, Vol. 58 : 149-154
Havstam, Christina; Brunnegård, Karin; Hagberg, Emilie; et al.
Clinical Linguistics & Phonetics, Taylor & Francis 2023, Vol. 37, (1) : 77-98
Willadsen, Elisabeth; Cooper, Rachael; Conroy, ElizaBeth; et al.
The Cleft Palate-Craniofacial Journal, Vol. 57, (6) : 715-722
Brunnegård, Karin; Hagberg, Emilie; Havstam, Christina; et al.
BMC Health Services Research, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 20, (1)
Klinto, Kristina; Karsten, Agneta; Marcusson, Agneta; et al.
Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, Taylor & Francis 2019, Vol. 53, (5) : 309-315
Klintö, Kristina; Brunnegård, Karin; Havstam, Christina; et al.
International journal of language and communication disorders, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 47, (5) : 556-566
Brunnegård, Karin; Lohmander, Anette; van Doorn, Jan
International journal of language and communication disorders, John Wiley & Sons 2009, Vol. 44, (5) : 656-674
Brunnegård, Karin; Lohmander, Anette; van Doorn, Jan
Clinical linguistics and phonetics, Vol. 23, (1) : 58-69
Brunnegård, Karin; van Doorn, Jan
Clinical Linguistics & Phonetics, Vol. 22, (4-5) : 355-361
van Doorn, Jan; Bergh, Ida; Brunnegård, Karin
Cleft Palate Craniofacial Journal, Vol. 44, (1) : 33-44
Brunnegård, Karin; Lohmander, Anette

Jag undervisar om nasalitet och talavvikelser relaterade till LKG-spalt i kursen Logopedi i habiliterande verksamhet (9 hp) på termin 7 på logopedprogrammet. Jag är även kursansvarig för den kursen och kursen Stamning (4,5 hp). Jag undervisar även om oralmotorisk utveckling, stamning, administration, juridik och muntlig och skriftlig framställning.  Jag började undervisa redan när jag jobbade heltid som logoped och har sedan fortsatt undervisa i olika omfattning.