"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Personalbild Karin Brunnegård

Karin Brunnegård

Undervisar på logopedprogrammet, ämnesföreträdare i logopedi på Institutionen för klinisk vetenskap. Forskar om talet vid läpp-käk-gomspalt men är även intresserad av tidig kommunikativ utveckling.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor med förenad klinisk anställning vid Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Logopedi Roll: Avdelningschef
Plats
1B, Norrlands universitetssjukhus, 126A Umeå universitet, Klinisk vetenskap, 901 85 Umeå

Jag undervisar på logopedprogrammet om talets utveckling, bedömning och behandling vid läpp-käk-gomspalt, insatser vid tidiga kommunikationssvårigheter och administrativa aspekter på yrket. Även muntlig och skriftlig framställning för logopedstudenter undervisar jag i.

Jag gick min utbildning till logoped på Göteborgs universitet och har fått min forskarutbildning på Umeå universitet (2009). Min avhandling var inriktad på bedömning av nasalitet.

Sedan 1998 jobbar jag också i läpp-käk-gomspaltteamet på Norrlands universitetssjukhus.

Här finns en länk till en debattartikel i Västerbottens Kuriren där vi lyfter problemet med att det hos många finns liten kunskap om vad logopedisk kompetens tillför i vård och skola.
https://www.vk.se/2013-03-05/bristande-kunskap-om-logopeder

Clinical Linguistics & Phonetics, Taylor & Francis 2023, Vol. 37, (1) : 77-98
Willadsen, Elisabeth; Cooper, Rachael; Conroy, ElizaBeth; et al.
Logopedics, Phoniatrics, Vocology
Klintö, Kristina; Hagberg, Emilie; Havstam, Christina; et al.
The Cleft Palate-Craniofacial Journal, Vol. 57, (6) : 715-722
Brunnegård, Karin; Hagberg, Emilie; Havstam, Christina; et al.
BMC Health Services Research, BMJ Publishing Group Ltd 2020, Vol. 20, (1)
Klinto, Kristina; Karsten, Agneta; Marcusson, Agneta; et al.
Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery, Taylor & Francis 2019, Vol. 53, (5) : 309-315
Klintö, Kristina; Brunnegård, Karin; Havstam, Christina; et al.
International journal of language and communication disorders, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 47, (5) : 556-566
Brunnegård, Karin; Lohmander, Anette; van Doorn, Jan
International journal of language and communication disorders, John Wiley & Sons 2009, Vol. 44, (5) : 656-674
Brunnegård, Karin; Lohmander, Anette; van Doorn, Jan
Clinical linguistics and phonetics, Vol. 23, (1) : 58-69
Brunnegård, Karin; van Doorn, Jan
Clinical Linguistics & Phonetics, Vol. 22, (4-5) : 355-361
van Doorn, Jan; Bergh, Ida; Brunnegård, Karin
Cleft Palate Craniofacial Journal, Vol. 44, (1) : 33-44
Brunnegård, Karin; Lohmander, Anette