"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Nilsson

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Barn- och ungdomspsykiatri
Plats
23, NUS, våning 5, Psykiatriska kliniken Umeå universitet, Barn- och ungdomspsykiatri, 901 87 Umeå

Karin Nilsson är legitimerad psykolog, psykoterapeut, handledare i psykoterapi med inriktning mot familjeterapi samt doktor i medicinsk vetenskap. Hon arbetar med undervisning, handledning, utvärdering och forskning inom barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Västerbotten och vid Umeå universitet. Hon disputerade 2007 med en avhandling med titeln "Recovery from Adolescent onset Anorexia Nervosa – A longitudinal study". Hennes huvudsakliga forskningsområde är klinisk ätstörningsbehandling och hon har också forskat på kliniska behandlingsmetoder för små barn och deras föräldrar samt inom området föräldrastöd för prevention av mental ohälsa hos deras barn.

Eating Disorders, Routledge 2021, (5) : 463-479
Dennhag, Inga; Henje, Eva; Nilsson, Karin
Rapporter / Enheten för barn- och ungdomspsykiatri, 9
Sundberg, Britta; Ollersjö, Helene; Nilsson, Karin
International Journal of Social Work and Human Services Practice, Vol. 5, (2) : 70-79
Löfgren, Hans O.; Padyab, Mojgan; Ghazinour, Mehdi; et al.
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (7) : 24-34
Löfgren, Hans O.; Petersen, Solveig; Nilsson, Karin; et al.
Psychology, Vol. 8, (5) : 700-716
Löfgren, Hans O.; Petersen, Solveig; Nilsson, Karin; et al.
Barn- och ungdomspsykiatri, 7
Sundberg, Britta; Hägglöf, Bruno; Lundberg Andersson, Ingrid; et al.
Innovations in family therapy for eating disorders: novel treatment developments, patient insights, and the role of carers, New York: Routledge 2016 : 236-248
Engman Bredvik, Sofie; Carballeira Suarez, Nivia; Levi, Richard; et al.
Eating Disorders, Taylor & Francis 2016, Vol. 24, (2) : 186-197
Engman-Bredvik, Sofie; Carballeira Suarez, Nivia; Levi, Richard; et al.
Innovations in family therapy for eating disorders: novel treatment developments, patient insights, and the role of carers, New York: Routledge 2016 : 249-260
Svensson, Elin; Nilsson, Karin; Levi, Richard; et al.
Svensk psykiatri (Stockholm), 16
Wallin, Ulf; af Sandeberg, Anna Maria; Nilsson, Karin; et al.
Eating Disorders, Vol. 21, (5) : 395-407
Svensson, Elin; Nilsson, Karin; Levi, Richard; et al.
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2012, Vol. 109, (42) : 1889-1891
Carballeira Suarez, Nivia; Hägglöf, Bruno; Nilsson, Karin
European eating disorders review, John Wiley & Sons 2012, Vol. 20, (1) : e96-e102
Nilsson, Karin; Engström, Ingemar; Hägglöf, Bruno
Självskadebeteende: forskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga, Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2008 : 49-62
Nilsson, Karin
European eating disorders review, Vol. 16, (5) : 386-394
Nilsson, Karin; Sundbom, Elisabet; Hägglöf, Bruno
Umeå University medical dissertations, 1098
Nilsson, Karin
Eating Disorders, Vol. 15, (2) : 125-133
Nilsson, Karin; Abrahamsson, Erik; Torbiornsson, Anna; et al.
Eating Disorders, Vol. 14 : 305-311
Nilsson, Karin; Hägglöf, Bruno
European eating disorders review, Vol. 13, (2) : 89-100
Nilsson, Karin; Hägglöf, Bruno