Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 20 januari 2021)

printicon
Personalbild Karin Nilsson

Karin Nilsson

Kontakt

E-post

Verksam vid

Anknytning
Anknuten som forskare till Institutionen för klinisk vetenskap Enhet: Barn- och ungdomspsykiatri
Plats
23, NUS, våning 5, Psykiatriska kliniken Umeå universitet, Barn- och ungdomspsykiatri, 901 87 Umeå

Karin Nilsson är legitimerad psykolog, psykoterapeut, handledare i psykoterapi med inriktning mot familjeterapi samt doktor i medicinsk vetenskap. Hon arbetar med undervisning, handledning, utvärdering och forskning inom barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Västerbotten och vid Umeå universitet. Hon disputerade 2007 med en avhandling med titeln "Recovery from Adolescent onset Anorexia Nervosa – A longitudinal study". Hennes huvudsakliga forskningsområde är klinisk ätstörningsbehandling och hon har också forskat på kliniska behandlingsmetoder för små barn och deras föräldrar samt inom området föräldrastöd för prevention av mental ohälsa hos deras barn.

2020
Rapporter / Enheten för barn- och ungdomspsykiatri, 9
Sundberg, Britta; Ollersjö, Helene; Nilsson, Karin
2019
Eating Disorders, Routledge 2019 : 1-17
Dennhag, Inga; Henje, Eva; Nilsson, Karin
2017
International Journal of Social Work and Human Services Practice, Vol. 5, (2) : 70-79
Löfgren, Hans O.; Padyab, Mojgan; Ghazinour, Mehdi; et al.
2017
Global Journal of Health Science, Canadian Center of Science and Education 2017, Vol. 9, (7) : 24-34
Löfgren, Hans O.; Petersen, Solveig; Nilsson, Karin; et al.
2017
Psychology, Vol. 8, (5) : 700-716
Löfgren, Hans O.; Petersen, Solveig; Nilsson, Karin; et al.
2017
Barn- och ungdomspsykiatri, 7
Sundberg, Britta; Hägglöf, Bruno; Lundberg Andersson, Ingrid; et al.
2016
Innovations in family therapy for eating disorders: novel treatment developments, patient insights, and the role of carers, New York: Routledge 2016 : 236-248
Engman Bredvik, Sofie; Carballeira Suarez, Nivia; Levi, Richard; et al.
2016
Eating Disorders, Taylor & Francis 2016, Vol. 24, (2) : 186-197
Engman-Bredvik, Sofie; Carballeira Suarez, Nivia; Levi, Richard; et al.
2016
Innovations in family therapy for eating disorders: novel treatment developments, patient insights, and the role of carers, New York: Routledge 2016 : 249-260
Svensson, Elin; Nilsson, Karin; Levi, Richard; et al.
2015
Svensk psykiatri (Stockholm), 16
Wallin, Ulf; af Sandeberg, Anna Maria; Nilsson, Karin; et al.
2013
Eating Disorders, Vol. 21, (5) : 395-407
Svensson, Elin; Nilsson, Karin; Levi, Richard; et al.
2012
Läkartidningen, Stockholm: Sveriges läkarförbund 2012, Vol. 109, (42) : 1889-1891
Carballeira Suarez, Nivia; Hägglöf, Bruno; Nilsson, Karin
2012
European eating disorders review, John Wiley & Sons 2012, Vol. 20, (1) : e96-e102
Nilsson, Karin; Engström, Ingemar; Hägglöf, Bruno
2008
Självskadebeteende: forskning, behandling och metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos unga, Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2008 : 49-62
Nilsson, Karin
2008
European eating disorders review, Vol. 16, (5) : 386-394
Nilsson, Karin; Sundbom, Elisabet; Hägglöf, Bruno
2007
Umeå University medical dissertations, 1098
Nilsson, Karin
2007
Eating Disorders, Vol. 15, (2) : 125-133
Nilsson, Karin; Abrahamsson, Erik; Torbiornsson, Anna; et al.
2006
Eating Disorders, Vol. 14 : 305-311
Nilsson, Karin; Hägglöf, Bruno
2005
European eating disorders review, Vol. 13, (2) : 89-100
Nilsson, Karin; Hägglöf, Bruno