"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Karin Enflo

Jag är universitetslektor i filosofi. Min forskning är i första hand inom etik och metafysik, och jag undervisar inom både praktisk och teoretisk filosofi.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Filosofi Roll: Studievägledare
Plats
A, Humanisthuset, HUM.A.137 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor i filosofi. Främst har jag forskat på mätning av olika fenomen, vissa med koppling till samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen, som social välfärd, valfrihet och jämlikhet, och andra med koppling till naturvetenskapliga och matematiska ämnen, som likhet och mångfald. I ett bredare perspektiv är jag intresserad både av de grundläggande kategorier och metoder som vi använder för att förstå världen och av hur vi viljemässigt förhåller oss (och bör förhålla oss) till världen.

Jag har undervisat i vetenskapsteori (allmänt, samt för samhällsvetare, psykologer och sociologer), kritiskt tänkande, normativ etik, välfärd, metaetik, metafysik, politisk filosofi, beslutsteori, logik, kunskapsteori, den praktiska filosofins historia och ekonomins och samhällsvetenskapernas filosofi (tidigare vid Uppsala universitet, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet och Göteborgs universitet).

Publikationer

7) ‘Measuring One-Dimensional Diversity', Inquiry, kommande. https://doi.org/10.1080/0020174X.2022.2125436

6) ‘Measuring Social Welfare by Proximity to an Optimum Population’, Pacific Philosophical Quarterly, vol. 104, nr 1, mars 2023, ss. 217–249. https://doi.org/10.1111/papq.12406

5) ‘The Equivalence of Egalitarianism and Prioritarianism’, Journal of Ethics and Social Philosophy, vol. 22, nr 1, maj 2022, ss. 74–108. https://doi.org/10.26556/jesp.v22i1.1502

4) ‘Quantity, Quality, Equality – Introducing a New Measure of Social Welfare’, Social Choice and Welfare, vol. 57, nr 3, okt. 2021, ss. 665–701. https://doi.org/10.1007/s00355-020-01286-8

3) ‘Measures of Similarity’, Theoria, vol. 86, nr 1, feb. 2020, ss. 73–99. https://doi.org/10.1111/theo.12222

2) Measures of Freedom of Choice, doktorsavhandling, Uppsala universitet, Uppsala 2012. https://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:543315

1) ‘Measuring Opportunity’, i Neither/Nor, red. R. Sliwinski & F. Svensson, Uppsala Philosophical Studies 58, Uppsala 2011, ss. 53–68. https://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:611474