Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Karin Sundin

Karin Sundin

Sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal inom kommunal hemsjukvård och särskilda boenden för äldre.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för omvårdnad Enhet: Institutionen för omvårdnad i Örnsköldsvik
Plats
campus Övik, Umeå universitet, institutionen för omvårdnad Umeå universitet, omvårdnad, campus Övik, box 843, 891 18 Örnsköldsvik

Porträtt Karin Sundin

Utbildningsområde:
Omvårdnad, metodkurser i kvalitativ metod på grund och avancerad nivå, handledning och examination av kandidat, magister och masteruppsatser.

Forskningsområde:
Implementering och utvärdering av sjuksköterskeledda familjecentrerade samtal inom kommunal hemsjukvård och särskilda boenden för äldre. Utvärdering av upplevelser, effekter och genomförandet samt implementeringsprocessen av dessa familjesamtal.

2019
Journal of Clinical Nursing, John Wiley & Sons 2019, Vol. 28, (7–8) : 1314-1326
Pusa, Susanna; Dorell, Åsa; Erlingsson, Christen; et al.
2018
Clinical Nursing Research, Thousand oaks: Sage Publications 2018, Vol. 27, (8) : 950-966
Bruce, Elisabeth; Sundin, Karin
2018
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Oxford: Wiley-Blackwell 2018, Vol. 32, (2) : 707-714
Sundin, Karin; Pusa, Susanna; Jonsson, Carin; et al.
2018
Early Child Development and Care, Routledge 2018, Vol. 188, (12) : 1736-1747
Valan, Lotha; Sundin, Karin; Kristiansen, Lisbeth; et al.
2017
Open Nursing Journal, Bentham Open 2017, (11) : 14-25
Dorell, Åsa; Isaksson, Ulf; Östlund, Ulrika; et al.
2016
Journal of Family Nursing, Vol. 22, (3) : 298-320
Bruce, Elisabeth; Dorell, Åsa; Lindh, Viveca; et al.
2016
Clinical Nursing Research, Vol. 25, (3) : 254-272
Bruce, Elisabeth; Lindh, Viveca; Sundin, Karin
2016
Clinical Nursing Research, Vol. 25, (5) : 560-582
Dorell, Åsa; Bäckström, Britt; Ericsson, Marie; et al.
2016
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, CoAction Publishing 2016, Vol. 11
Dorell, Åsa; Östlund, Ulrika; Sundin, Karin
2016
Musculoskeletal Care, Vol. 14, (2) : 69-76
Juuso, Päivi; Skär, Lisa; Sundin, Karin; et al.
2016
Nordic journal of nursing research, Sage Publications 2016, Vol. 38, (2) : 74-81
Lämås, Kristina; Sundin, Karin; Jacobsson, Catrine; et al.
2016
Clinical Nursing Studies, Vol. 4, (4) : 46-57
Sundin, Karin; Bäckström, Britt; Lindh, Viveca; et al.
2016
Journal of Family Nursing, Vol. 22, (2) : 148-171
Östlund, Ulrika; Bäckström, Britt; Saveman, Britt-Inger; et al.
2015
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Wiley-Blackwell 2015, Vol. 29, (1) : 93-100
Pusa, Susanna; Hägglund, Katharina; Nilsson, Maria; et al.
2015
International journal for human caring
Sundin, Karin; Pusa, Susanna; Lundstedt, Erika; et al.
2015
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 29, (3) : 582-590
Östlund, Ulrika; Bäckström, Britt; Lindh, Viveca; et al.
2014
Journal for specialists in pediatric nursing, Wiley-Blackwell 2014, Vol. 19, (1) : 54-67
Bruce, Elisabeth; Lilja, Catrine; Sundin, Karin
2014
Clinical Nursing Research, Vol. 23, (2) : 153-70
Sundin, Karin; Fahlen, Ulla; Lundgren, Monica; et al.
2012
Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, WB Saunders 2012, Vol. 27, (4) : 366-374
Bruce, Elisabeth; Sundin, Karin
2012
European Journal of Oncology Nursing, Vol. 16, (1) : 34-41
Pusa, Susanna; Persson, Carina; Sundin, Karin
2010
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 24, (1) : 116-124
Bäckström, Britt; Sundin, Karin
2010
Journal of Advanced Nursing, Vol. 66, (8) : 1708-18
Juthberg, Christina; Eriksson, Sture; Norberg, Astrid; et al.
2010
International Journal of Nursing Studies, Vol. 47, (1) : 20-29
Juthberg, Christina; Sundin, Karin
2010
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, Vol. 5, (2)
Sundin, Karin; Bruce, Elisabeth; Barremo, Ann-Sofi
2008
Vård i Norden, Vol. 28, (3) : 34-38
Barremo, Ann-Sofi; Bruce, Elisabeth; Salander, Monica; et al.
2008
Vård i Norden, Vol. 28, (3) : 34-8
Barremo, Ann-Sofi; Bruce, Elisabeth; Sundin, Karin
2008
Journal of Clinical Nursing, Vol. 17, (14) : 1897-1906
Juthberg, Christina; Eriksson, Sture; Norberg, Astrid; et al.
2008
European Journal of Cancer Care (Engl), Vol. 17, (2) : 189-99
Persson, C; Wennman-Larsen, A; Sundin, Karin; et al.
2008
Cancer Nursing, Vol. 31, (5) : 380-8
Persson, Carina; Sundin, Karin
2007
Nursing Ethics, Vol. 14, (3) : 329-343
Juthberg, Christina; Eriksson, Sture; Norberg, Astrid; et al.
2003
Journal of Clinical Nursing, Vol. 12, (1) : 107-116
Sundin, Karin; Jansson, Lilian
2002
Nursing Inquiry, Vol. 9, (2) : 93-103
Sundin, Karin; Jansson, Lilian; Norberg, Astrid
2001
Qualitative Health Research, Vol. 11, (3) : 308-321
Sundin, Karin; Norberg, Astrid; Jansson, Lilian
2000
Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 14, (1) : 16-22
Sundin, Karin; Axelsson, Karin; Jansson, Lilian; et al.
2000
Journal of Clinical Nursing, Vol. 9, (4) : 481-488
Sundin, Karin; Jansson, Lilian; Norberg, Astrid
Bruce, Elisabeth; Lindh, Viveca; Sundin, Karin