Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 12 mar, 2019

Samtal med familjefokus – ett professionellt verktyg

PORTRÄTT Karin Sundins forskning visar att samtal kan stödja familjer i förhållandet till sjukdom och ohälsa, och att dessa samtal ger sjuksköterskor ett hjälpmedel i mötet med närstående.

Dagens individualiserade vård medför ofta att liten hänsyn tas till vårdtagares familjer. I dag bedrivs alltför lite forskning ur ett familjecentrerat perspektiv, och mer kunskap behövs om hur personal, vårdtagare och övriga familjemed-lemmar ömsesidigt påverkar varandra.

Karin Sundin forskar om hur familjecentrerade samtal kan förbättra familje-hälsan. Målet med forskningen är att bekräfta och främja familjers resurser för egenvård, och att utveckla sjuksköterskors stödjande roll. Karin Sundin leder bland annat några implementeringsprojekt där sjuksköterskor utbildas till samtalsledare i stödjande familjecentrerade samtal. Genom att vårdtagare och närstående uppmuntras reflektera över personliga föreställningar, och hur dessa påverkar olika upplevelser, går det att hantera situationer på ett mer positivt sätt.

Karin Sundins forskning visar att samtal kan stödja familjer i förhållandet till sjukdom och ohälsa, och att dessa samtal ger sjuksköterskor ett hjälpmedel i mötet med närstående. Även hur dessa samtal på bästa sätt kan implementerasi vården och spridas vidare i den direkta vården studeras.

Om Karin Sundins forskning

Biografi

Karin Sundin föddes 1953 i Örnsköldsvik. År 1974 avlade hon sjuksköterskeexamen i Uppsala, där hon arbetade som sjuksköterska fram till 1978. Mellan 1978 och 1983 arbetade hon vid Örnsköldsviks sjukhus. År 1984 avlade hon vård-lärarexamen och åren 1985–2007 tjänstgjorde hon som adjunkt och universitetslektor vid Mitthögsko-lan/Mittuniversitetet.

Karin Sundin tog magisterexamen år 1994. År 2001 blev hon medicine doktor i omvårdnadsforskning och år 2010 docent. Sedan 2007 arbetar hon vid Umeå universitet.

Läs mer om eller kontakta Karin Sundin