"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Karl Larsson

Jag är universitetslektor i matematik som undervisar och forskar inom beräkningsmatematik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
MIT-huset, Matematik och matematisk statistik, UMIT, MIT.A.239 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag arbetar med att utveckla och analysera datorbaserade metoder för att lösa partiella differentialekvationer. Sådana ekvationer används för att beskriva fysikaliska fenomen, modellera miljön, eller ekonomisk teori. Komplexiteten hos realistiska problem inom dessa områden gör att ekvationerna enbart kan lösas med datorbaserade metoder. De metoder jag primärt är intresserad av bygger på en solid matematisk grund, exempelvis finita elementmetoder.

Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier 2024, Vol. 425
Björklund, Martin; Larsson, Karl; Larson, Mats G.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier 2023, Vol. 403
Burman, Erik; Hansbo, Peter; Larson, Mats G.; et al.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier 2023, Vol. 417
Burman, Erik; Hansbo, Peter; Larson, Mats G.; et al.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier 2023, Vol. 410
Jonsson, Tobias; Larson, Mats G.; Larsson, Karl
Jonsson, Tobias; Larson, Mats G.; Larsson, Karl
European journal of physics, Institute of Physics Publishing (IOPP) 2022, Vol. 43, (2)
Larsson, Jonas; Larsson, Karl
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier 2022, Vol. 393
Larsson, Karl; Kollmannsberger, Stefan; Rank, Ernst; et al.
IMA Journal of Numerical Analysis, Oxford University Press 2020, Vol. 40, (3) : 1652-1701
Hansbo, Peter; Larson, Mats G.; Larsson, Karl
SIAM Journal on Scientific Computing, Society for Industrial and Applied Mathematics 2019, Vol. 41, (5) : A3354-A3380
Burman, Erik; Elfverson, Daniel; Hansbo, Peter; et al.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier 2019, Vol. 350 : 462-479
Burman, Erik; Elfverson, Daniel; Hansbo, Peter; et al.
Numerische Mathematik, Springer 2019, Vol. 141, (1) : 141-172
Burman, Erik; Hansbo, Peter; Larson, Mats G.; et al.
Computers & Fluids, Elsevier 2019, Vol. 179 : 726-734
Burman, Erik; Peter, Hansbo; Larson, Mats G.; et al.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier 2019, Vol. 349 : 1-16
Elfverson, Daniel; Larson, Mats G.; Larsson, Karl
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier 2019, Vol. 354 : 331-350
Jonsson, Tobias; Larson, Mats G.; Larsson, Karl
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Lausanne: Elsevier 2018, Vol. 328 : 242-261
Burman, Erik; Elfverson, Daniel; Hansbo, Peter; et al.
Advanced Modeling and Simulation in Engineering Sciences, Springer 2018, Vol. 5, (6)
Elfverson, Daniel; Larson, Mats G.; Larsson, Karl
Geometrically Unfitted Finite Element Methods and Applications: Proceedings of the UCL Workshop 2016, Springer 2018 : 25-63
Hansbo, Peter; Larson, Mats G.; Larsson, Karl
Umeå universitet 2018
Larsson, Jonas; Larsson, Karl
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 317 : 598-618
Burman, Erik; Elfverson, Daniel; Hansbo, Peter; et al.
Simulation for Additive Manufacturing 2017, Sinam 2017: Abstracts, International Center for Numerical Methods in Engineering 2017 : 208-209
Burman, Erik; Elfverson, Daniel; Hansbo, Peter; et al.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Lausanne: Elsevier 2017, Vol. 326 : 505-525
Hansbo, Peter; Jonsson, Tobias; Larson, Mats G.; et al.
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Elsevier 2017, Vol. 324 : 366-394
Jonsson, Tobias; Larson, Mats G.; Larsson, Karl
Mathematics of Computation, Vol. 86, (308) : 2613-2649
Larsson, Karl; Larson, Mats G
Computational Mechanics, Springer Berlin/Heidelberg 2014, Vol. 53, (4) : 611-623
Hansbo, Peter; Larson, Mats G.; Larsson, Karl
Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics, 54
Larsson, Karl
Numerische Mathematik, Springer Berlin/Heidelberg 2012, Vol. 121, (1) : 65-97
Larsson, Karl; Larson, Mats G
Research report in mathematics, 1
Larsson, Karl
Vriphys 10: 7th workshop on virtual reality interaction and physical simulation, Copenhagen, Denmark: Eurographics Association 2010 : 49-58
Larsson, Karl; Wallgren, Göran; Larson, Mats G.
Hansbo, Peter; Larson, Mats G; Larsson, Karl

Forskargrupper

Forskningsprojekt

1 januari 2022 till 31 december 2025